Húsvét üzenete

2024. 03 28. 10:30

„A feltámadás gondolata olyan mély emberi vágy, mely koroktól és nemzetektől függetlenül minden emberi lény sajátja volt és marad: az a vágy, hogy az élet győzedelmeskedjék a halálon, az elmúláson.”

A világ kereszténységének egyik legnagyobb ünnepéhez közeledünk ezekben a napokban. Húsvét a feltámadás, a megváltás, az élet győzelme a halál, átvitt értelemben a gonosz erői felett. Húsvét a krisztusi mű beteljesülése. A nagypéntek golgotája, a kínszenvedés és a keresztényhalál után elérkezik a húsvétvasárnap, és ahogy azt jövendölte, Jézus nagy fényesség közepette kikel sírjából, dicsőségesen feltámad.

Hiába a sírkamra bejáratát elzáró nehéz kő, hiába a fegyveres őrök, az Atya akaratából győzött a Világosság a Sötétség felett. Húsvét ünnepének ez a legfontosabb üzenete: Ideig-óráig felülkerekedhet az árulás, a gonoszság, de mindig eljön a Húsvét, a győzedelmes feltámadás, amikor a megalázottak megdicsőülnek.

f.l.