Rendhagyó választás lesz…

2024. 03 26. 10:20

Sajtótájékoztató a Megyeházán

Dr. Mester László megtartotta a választásokkal kapcsolatos első sajtótájékoztatót.

A választások közeledtét jelzi, hogy dr. Mester László, a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője március 25-én megtartotta első tájékoztatóját a sajtó számára.

Dr. Mester László élőszóban is ismertette az újságírókkal a választással kapcsolatos tudnivalókat, majd mindezt kiegészítette egy részletes írásos anyaggal. A téma fontossága miatt ezt teljes terjedelmében közöljük.

A Zalatáj kérdésére hozzáfűzte, hogy a június 9-én megválasztásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024 október elsején foglalják el hivatalukat.

S most következzen a részletes tájékoztató!

Magyarország köztársasági elnöke 30/2024. (III. 12.) KE számú határozatával az Európai Parlament tagjainak 2024. évi választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását ugyanezen napra tűzte ki a jogszabályi feltételeknek megfelelő településeken, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.

A területi választási iroda vezetőjének tájékoztatása szerint mintegy 228 ezer ember voksolhat Zala vármegyében.
Fotók: Zalatáj

A választási irodák vezetői, azaz a jegyzők 2024. április 4-én állapítják meg és teszik közzé az önkormányzati választás vonatkozásában az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester jelöltséghez, valamint a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát. A nemzetiségi választást kitűző határozatban a jelöltséghez szükséges ajánlásszámokat a Nemzeti Választási Bizottság már rögzítette, ezek az érintett településeken helyben is közzétételre kerülnek. A nemzetiségi területi lista állításhoz szükséges ajánlásszámokat a Zala Vármegyei Területi Választási Iroda is elérhetővé tette honlapján.

Szintén 2024. április 4-én nyílik meg a szavazóköri névjegyzéki kérelmek (mozgóurna, átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel) benyújtásának lehetősége. A választópolgárok minden ezzel kapcsolatos szükséges információt megtalálnak a www.valasztas.hu weboldal nyitóoldalán, ugyanitt van lehetőség a kérelmek online benyújtására is. Személyesen bármely helyi választási irodába benyújthatók ezen szavazóköri névjegyzéket érintő kérelmek.

Fontos azonban tudni, hogy a külképviseleti szavazásra csak az EP választás keretében van lehetőség, így aki a 147 külképviselet valamelyikén szavaz, az a lakcíme szerinti helyi önkormányzati jelöltekre nem tud voksolni. Speciális szabály vonatkozik az átjelentkezőkre is. Ők az EP listás szavazólap mellett csak akkor kapják meg az átjelentkezés helyszíne szerinti önkormányzati szavazólapokat, ha 2024. február 11-én már érvényes tartózkodási hellyel rendelkeztek az adott településen és az még a szavazás napján is érvényes. Az átjelentkezési kérelem benyújtásának határideje 2024. május 31-én 16.00 óra, míg annak visszavonása 2024. június 7-én 10.00 óráig kérhető.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2024. május 24-én 16.00 óráig kérheti, hogy hazánkban, a magyar jelöltek listáira adhassa le szavazatát az európai parlamenti választás tekintetében. Ezen kérelem visszavonására 2024. május 30-án 16.00 óráig van lehetőség.

Az ajánlóívek igénylésére a független jelölteknek már a választás kitűzése óta lehetőségük van, míg a jelölő szervezetek jelöltjei csak a szervezet jelölő szervezetként történt jogerős nyilvántartásba vételét követően nyújthatnak be ajánlóív iránti kérelmet. Egy ajánlóíven 8 ajánlás gyűjthető. A helyi önkormányzati képviselői, a polgármesteri és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselői ajánlásokat tartalmazó ívek leadásának határideje 2024. május 6. 16:00 óra, a kompenzációs listán, a területi önkormányzati és a területi nemzetiségi önkormányzati választáson induló szervezetek listáira vonatkozó ajánlások esetében ez a határidő 2024. május 7. 16:00 óra. Az ajánlásokat nem tartalmazó üres ívek a határidő lejártát követő napon is leadhatók a helyi választási irodában. A határidő elmulasztása esetén a helyi választási bizottság minden le nem adott ív után 1.000 Ft összegű bírságot szab ki.

Elkészültek a választási plakátok.
Fotó: MTI/Szigtváry Zsolt

A választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19-ig küldi meg a választásról szóló értesítőt, amely a szavazáshoz szükséges okmányokat és a szavazóhelyiség pontos címét is tartalmazza.

A választási kampány 2024. április 20-án én veszi kezdetét és a szavazás napján, 2024. június 9-én 19:00 óráig tart.

A nemzetiségi választáson az voksolhat, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, az erre irányuló kérelem benyújtására 2024. május 31-ig van lehetőség. Települési nemzetiségi önkormányzati választás elegendő jelölt esetén vármegyénkben 88 településen lesz. Területi önkormányzati választásra horvát, német és roma nemzetiségek tekintetében kerül sor.

A helyi választási irodavezetők első felkészítő értekezletére múlt csütörtökön került sor, a választási irodák felkészülését emellett öt választási próba segíti, amely során az egyes választási részfeladatok informatikai környezetben történő végrehajtását gyakorolják.

Az egy választási eljárás keretében lebonyolításra kerülő szavazás értelmében jelentősen megnő a szavazókörökben előforduló szavazólapok típusa, hiszen az EP és az önkormányzati választás mellett nemzetiségi önkormányzati szavazólapot is kézhez kapnak a nemzetiségi regisztrációt kérő választópolgárok. A szavazást az könnyíti meg, hogy a fehér hátterű szavazólapok mellett a nemzetiségi szavazólapok zöld színűek, amelyeket zöld színű borítékba kell helyezni, és érvényességi feltételként le is kell zárni. A fentieket figyelembe véve, a sorban állás kialakulásának megelőzése érdekében a Nemzeti Választási Iroda elrendelte a szavazófülkék számának bővítését, 800 és 1000 választópolgár között 3 fülke, 1000 választópolgár felett 4 fülke áll majd rendelkezésre.

A választás napján Zala vármegye 258 településén 427 szavazókör várja a választójogával élni kívánó polgárokat. A névjegyzéki adatok alapján mintegy 228 ezer ember voksolhat a vármegyében 2024. június 9-én.