Nagykanizsa és Muraköz megye együttműködése

2023. 12 19. 11:15

Balról Malden Andrlic, Matija Posavec, Balogh László és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere arról tájékoztatta a Zalatájat, hogy szoros együttműködésre törekszenek Muraköz megyével.

– Ennek értelmében ünnepélyes keretek között aláírtuk Matija Posavec úrral, Muraköz megye főispánjával azt az együttműködési megállapodást, melynek átfogó célja, hogy a baráti kapcsolatokra és kölcsönös tiszteletre alapozva erősítse városunk és Muraköz megye gazdasági és kulturális kapcsolatait, különösen a körforgásos gazdaság, a víztisztítás és -kezelés, az informatika és a turizmus területein. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Malden Andrlic, a Horvát Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is.

Mély szellemi és kulturális szálak, sokszínű hagyomány köt össze minket Horvátországgal, de kulturális és gazdasági téren elsősorban a határ mentén élő horvát közöségekkel. A történelmi múltunk, a településeink, intézményeink és vállalkozásaink között kialakult együttműködések, a közös érdekek és a dél-zalai horvátság régóta erős alapot biztosítanak a két határmenti térség kapcsolatának szorosabbra fűzéséhez. Azt mondhatjuk, a hagyomány kötelez minket.

Ezért döntöttünk úgy, hogy a sokszor megfoghatatlan összekötő szálakon túl ezúttal kijelöljük a közös jövő fővonalát is, és megerősítjük a konkrét kapcsolatokat Muraköz megyével. Amint egy híd vagy hidak esetében; mert ugyanúgy szükséges a minket összekötő hagyomány, a közös értékek megléte és az együttműködési szándék, mint ahogy szükséges a valóságos fizikai összeköttetés, tehát egy híd tényleges megléte is.

Megtörtént a kapcsolatépítés alapkövének lerakása.
Fotók: Gergely Szilárd

Most a kapcsolatépítés alapkövének lerakása történik meg, amely gesztus rövid időn belül bizonyosan számos új szakmai-gazdasági együttműködéshez és egy új Mura-híd alapkövének lerakásához vezet el minket. Megállapodtunk, hogy az intézményeink közötti hálót erősítjük, nagyobb hangsúlyt helyezünk a gazdasági integrációra, uniós projektekben dolgozunk együtt, valamint bővítjük az oktatási, kulturális és a sport területén meglévő együttműködéseket is.

Ehhez erős alapot biztosítanak a kulturális kötelékeken túl azok a tudásterületek és tapasztalatok, melyek mindkét térségben megtalálhatóak, s melyek egyben világunk jövőjének priorizált kérdései is. Ilyen a vízkezelés és víztisztitás, a körforgásos gazdaság kiépítése, az informatika és a turizmus területei. Városunkban számos cég, tudásközpont és egyetemi képzés kutatja, tanítja, gyártja vagy foglalkozik e területek valamelyikével professzionális szinten, így megvannak az összekötő pontok, melyek nemcsak új szövetségeket létesíthetnek, hanem globális kérdésekre is kompetens válaszokat adhatnak.

Így hiszünk abban, hogy a múltunkban gyökerező különböző tudás kiegészíti egymást, amire sikeres jövőt lehet építeni. És mi sem megfelelőbb platform, mint a közös étékekre felfűzött stratégiai szövetség, amelynek keretében együtt vehetjük fel a kesztyűt korunk kihívásainak leküzdéséhez.

Ehhez az együttműködéshez, sok új szövetség és egy új híd megépüléséhez kívánok sok sikert önmagunknak, Muraköz megyének és Nagykanizsának – emelte ki Balogh László polgármester.