Elhunyt Sömenek István

2023. 04 03. 11:39

Közismert egyházi személyisége volt Zalának…

Hat nappal nyolcvannyolcadik születésnapja előtt elhunyt Sömenek István plébános, aki nem csak Zalában, hanem országszerte közismert tagja volt a római katolikus egyháznak.

A szlovénok által is lakott Vendvidéken, Rábatótfaluban látta meg a napvilágot, s oda is tért vissza 30-as éveiben épített otthonába nyugdíjba vonulása után (az egykori falu ma már Szentgotthárd településrésze – a szerk.).

1960 június 25-én dr. Kisberg Imre, Székesfehérvár megyéspüspöke szentelte pappá a veszprémi székesegyházban. Felszentelése után Nemesapátiba került káplánként, majd 1968-tól plébánosa lett a három községet magába foglaló plébániának (Nemesapáti, Alsónemesapáti, Vöckönd). 1983-ban a zalaszentiváni plébánia (Zalaszentiván, Alibánfa, Pethőhenye) vezetését is rábízta a főpásztor oldallagos ellátással. 1984-től püspöki tanácsos, majd 1993-tól érseki tanácsosként látja el papi teendőit. Egész életében épített – építkezett, nem csak a lelkeket, hanem azokat az épületeket is, amelyek a lélek épülését szolgálták.

Egy augusztus huszadiki tábori misén a Henye-hegyi Szent István király kápolnánál.
Fotók: Zalatáj

1974-től épült a plébániaház Nemesapátiban, 1981-től öt esztendőn keresztül felújították a Szent Miklós plébániatemplomot Nemesapátiban, 1984-ben  a zalaszentiváni templom belső, majd 1994-ben a külső felújítása történt meg. Alsónemesapátiban 1987-ben megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya templom építése, 1996-ban a vöcköndi templom felújítása, 1999-ben a pethőhenyei Szent István király tiszteletére a példamutató lakossági összefogással épült templom alapkövét rakták le, 2004-ben a pethőhenyei hegyi kápolna felújítása is megtörtént. Felépült a zalaszentiváni plébánia- és közösségi ház az önkormányzat és a lakosság összefogásával. És ekkor még nem esett szó a mindenkori renoválásokról, javításokról, toronyfestésekről.

Munkája elismeréseként Nemesapáti, Zalaszentiván, Alsónemesapáti, Alibánfa díszpolgára lett.  2004. március 15-e alkalmából a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

Nyugodjon békében!

* * *

A nekrológ elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönettel tartozik a Zalatáj szerkesztősége Péter Mártának!