Lezárult a Kormányablak-ügyintézői képzés VII. üteme

2023. 02 21. 10:10

A képen középen dr. Sifter Rózsa, dr. Domokos Péter, a képzést sikeresen elvégzett kormánytisztviselők, járási hivatalvezetőik és ügyfélszolgálati mentoraik láthatóak.

A KÖFOP-2.1.3–VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú, „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” elnevezésű projekt keretében 2023. január végével lezárult a Kormányablak-ügyintézői képzés VII. üteme, amely 2022. november 15-én kezdődött.

A képzés Zalában a Miniszterelnökség irányítása és koordinálása a mellett, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Zala Vármegyei Kormányhivatal együttműködésével valósult meg. A képzés célja az ügyfelek elégedettségének és a munkatársak elkötelezettségének, felkészültségének növelése volt a képzési programok megvalósítása által. A projektnek köszönhetően országosan 514 fő szerzett kormányablak-ügyintéző képesítést, a Zala Vármegyei Kormányhivatal képviseletében pedig tizenegyen tettek sikeres záróvizsgát 2023. január 25-én, a zalaegerszegi Vármegyeházán.

Ugyanitt került sor az ünnepélyes bizonyítványosztásra 2023. február 17-én, délelőtt. A kormányablak-ügyintézői képzés elvégzését tanúsító bizonyítványokat dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, és dr. Domokos Péter a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságának ügyfélbarát fejlesztések koordinációjáért felelős munkatársa adta át a hallgatóknak.

Dr. Sifter Rózsa köszöntőjében elmondta: „az állandóan változó jogszabályi környezet miatt a közigazgatás hatékonyságának fenntartásához nélkülözhetetlen a munkatársak folyamatos képzése”. Hozzátette: „szakképzett, nagy felelősségtudattal rendelkező szakemberekre van szükség, akik képesek nyomon követni az élet minden területén bekövetkezett változásokat, akik gyorsabban és eredményesebben tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, azaz a kor kihívásainak megfelelő, versenyképes ismeretekkel rendelkeznek.”

Dr. Domokos Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy „Hatékony közigazgatás nélkül nincs szolgáltató állam, nincs versenyképes gazdaság, nincs fejlődés.” Rámutatott a kormányablak-hálózat folyamatos fejlődésére: míg 2011-ben 29 kormányablak működött az országban, 29 ügykörben, mára már 314 kormányablakban várják az ügyfeleket. „A kormányablak-hálózat mára szinte teljes.” – tette hozzá. A képzés kapcsán elmondta: „Az elmúlt évek változásait figyelembe véve a kormányablak-képzés 2021-ben megújult alapokon, a szakmai igényeknek és hatékonyságnak megfelelően került újraindításra jelenléti képzésekkel, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett elektronikus képzési portál felületen biztosított e-learning továbbképzési programmal, illetve a mentorrendszer bevezetésével.”