Napirenden a nemzeti parkok

2022. 10 28. 08:16

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Puskás Zoltán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tevékenységéről számolt be.
Fotó: Zalatáj

A Zala Megyei Közgyűlés 2022. október 27-i, dr. Pál Attila elnök vezetésével megtartott idei ötödik ülése a Zala megyét érintő két nemzeti park tevékenységéről szóló tájékoztatóval kezdődött.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának vezetője, Puskás Zoltán elmondta, hogy a hazai nemzeti park igazgatóságoknál 2020. elején kialakított új szervezeti struktúra alapján létrehozott önálló, osztály szintű területi szervezeti egységek, tájegységek közül megyénket három érinti. Ide tartozik a Keszthelyi-hegység, Hévíz környéke, a zalai Balaton-parti települések egy része, a Kis-Balaton és a Mura-menti Tájvédelmi Körzet. Az igazgatóság feladatellátását hazai és uniós pályázati források támogatják. GINOP pályázat keretében került kialakításra a Kis-Balaton Látogatóközpont és újult meg a Diásszigeti Fekete István-emlékhely és KEHOP-os forrásból is számos fejlesztés valósulhatott meg. Egyebek mellett komplex élőhelyfejlesztés és gazdálkodási centrum a Mura mentén, a Hévízi-tó átfogó védelme, de jelentős támogatás segítette a Kis-Balaton medencéjében a cserjésedés megállítását, valamint az inváziós fásszárú fajok terjedésének visszaszorítását is, továbbá lehetőség nyílt a természetvédelmi őrszolgálat fejlesztésére. Az igazgatóság LIFE, ATHU, Duna, valamint HUHR projekteknek is aktív résztvevője, csatlakoztak a Zala Megyei Önkormányzat partnerségével megvalósuló több projekt kapacitásépítő együttműködéshez.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részéről dr. Németh Csaba igazgatóhelyettes nyújtott tájékoztatást. Részletesen beszámolt a természetmegőrzési tevékenység fő feladatairól, amelyek közül kiemelendő a természeti értékek felmérése, nyomon követése; a kisvízfolyások felmérése; a fokozottan védett és kipusztulással veszélyeztetett fajok élőhelyeinek megóvása, azok helyreállítása; az erdők állapotának javítása. Az igazgatóságnak LIFE projekt keretében Zalalövő és Csöde védett Natura 2000 gyepterületeinek helyreállítási tevékenysége valósulhatott meg, ugyanezen a területen 8 ha erdőt sikerült állami tulajdonba venni biodiverzitásának megóvása érdekében. A szervezet vezetése a környezeti nevelés fontosságát is célul tűzte ki, ennek égisze alatt működik a Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpont, az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, a Natura 2000 Látogatóközpont és a Lápok Háza. A természetkedvelőket a Harmatfű Természetiskola és a Keserűszeri Vendégház szolgáltatásaival – gyalogos túravezetéssel, vízi túravezetéssel, kézműves- és természetismereti foglalkozásokkal – várják.

A fentieket követően a közgyűlés módosította 2022. évi költségvetését, amelynek főösszege 1.537.416 e Ft-ra módosult.

Negyedik napirendi pontként a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő előterjesztést tárgyalta a testület. A közgyűlés a társaság ügyvezetője, Bali József kérelmét jóváhagyva felmentette őt tisztségéből, helyére Héder Miklóst választotta meg az önkormányzati kft. élére határozott, 5 éves időtartamra. Bali József másfél évtizedig vezette a megyei területfejlesztési ügynökséget jelenlegi gazdasági társasági formájában, de már jogelődje, a közhasznú társaság ügyvezetői tisztségét is ő töltötte be. Az ülésen elhangzott: számtalan területfejlesztési és határon átnyúló projekt megvalósítása fémjelzi munkáját. Távozását a testület tudomásul vette és megköszönte hatékony, aktív és eredményekben bővelkedő munkáját. A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére megválasztott Héder Miklós az üzleti szférában több mint 20, a közigazgatásban 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkező közgazdász, akinek a kft. fő tevékenységének számító projektelőkészítésben és lebonyolításban is van gyakorlata. Az előterjesztés személyi vonatkozásából adódó alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat módosítás mellett az alapító hatáskörbe tartozó szabályzat jóváhagyásokra, valamint a könyvvizsgálói díj megállapítására került sor.

A testület az ülés végén elfogadta a lejárt határidejű határozatairól szóló jelentést, majd elhangzott: az idei év utolsó ülésére december 8-án kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)