És mit kap a játékvezető, s az ellenőr?

2022. 10 27. 10:28

Csak Ricardo Moniz hibázott?
Fotó: Bongarts

Nagy a vita a szurkolók között is a múlt szombati ZTE-Honvéd mérkőzésen történtek, Ricardo Moniz kiállítása és eltiltása kapcsán.

Sajnos úgy tűnik, hogy a szabályismeret helyett az indulatok szerepelnek inkább érvként, ezért nem árt tüzetesen megismerni a szabálykönyv ide vonatkozó részét.

„Labdarúgás Versenyszabályzatából idézet a 43.§-ból:

Különösen súlyos rendzavarásnak minősül:

1) ha a játékvezetők bármelyikét bármilyen tárggyal megdobják, megütik, leköpik;

2) ha valamelyik labdarúgót bármilyen tárggyal megdobják, megütik, leköpik;

3) valamelyik labdarúgó vagy sportvezető a játékvezetőt labdával szándékosan megdobja, vagy a labdát szándékosan nekirúgja, vagy tettleg bántalmazza;

4) a nézők rasszista, illetve hátrányos, megkülönböztető jellegű, rossz hírbe hozó, valakit rágalmazó módon faj, bőrszín, nyelv, vallás vagy etnikai, néprajzi hovatartozás miatt gyűlöletre uszító szavakkal becsmérlik az ellenfél játékosát(ait), edzőjét, illetve a versenyrendszert kiíró szövetség sportszakembereit.

44.§ A mérkőzés megszakításával, felfüggesztésével és befejezetté nyilvánításával kapcsolatos intézkedések

(1) A mérkőzés megszakításával, felfüggesztésével és befejezetté nyilvánításával kapcsolatos intézkedések

a) Amennyiben a nézők a sportszerű szurkolással összefüggésbe nem hozható, rasszista, diszkriminatív magatartást (pl. dal, inzultus, bekiabálás, zászló, stb.) tanúsítanak, a szövetségi ellenőr a tartalék játékvezetőn (partjelzőn) keresztül informálja a játékvezetőt, aki első lépésként a Játékszabályok 5. trv.-t alkalmazva megszakítja a mérkőzést és azt csak az alábbi biztonsági közlemény hangosbemondón történő közzétételét követően indítja újra (3. melléklet).

b) A szövetségi ellenőr, a rendező és a rendőrség a tartalék játékvezetőn keresztül segít a játékvezetőnek meghatározni, hogy a sportszerűtlen magatartás megszűnt-e az első lépést követően. Labdarúgás Versenyszabályzata 49

c) Amennyiben a résztvevők részéről tanúsított rasszista viselkedés nem szűnt meg a játék újraindítását követően, akkor az ellenőr ismételten értesíti a tartalék játékvezetőn keresztül a játékvezetőt, aki 5-10 percre felfüggeszti a mérkőzést és megkéri a csapatokat arra, hagy vonuljanak az öltözőikbe.

d) A szövetségi ellenőr emellett elrendeli egy további, szigorúbb hangvételű közlemény beolvasását is. Ebben a közleményben meg kell kérni a nézőket arra, hogy fejezzék be a rasszista viselkedést és fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a negatív jelenség további tanúsítása a mérkőzés befejezetté nyilvánítását is eredményezheti.

e) A felfüggesztés ideje alatt a játékvezetőnek konzultálnia kell az ellenőrrel, a rendezővel és a rendőrség jelenlévő képviselőjével a lehetséges további lépésekről, a mérkőzés befejezetté nyilvánításának lehetőségéről.

f) Ha a mérkőzés újraindítása után a nézők részéről tanúsított magatartás nem szűnik meg, akkor az ellenőr jelzése alapján a játékvezetőnek, mint végső megoldás, befejezetté kell nyilvánítani a mérkőzést.

g) A mérkőzést befejezetté nyilvánító döntésre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a mérkőzés lefújásával járó kihatások a játékosok és nézők biztonságára tekintettel körültekintően – a szövetségi ellenőr, a rendőrség képviselője és a rendező bevonásával – fel lettek becsülve. A mérkőzés befejezetté nyilvánítása az érintett felek megállapodásán nyugszik, közös döntés eredménye. A rendőrség mérkőzés befejezésével kapcsolatos döntését jogszabályi rendelkezés alapján kötelező végrehajtani.”

Bognár Tamás nem hallotta a huhogást. Sem a buzi Egerszeget, sem a kispesti cigányokat. Pedig FIFA játékvezető.
Fotó: Nemzeti Sport

Egyértelmű a rendelkezés. Azt nem vitatva, hogy Ricardo Moniz jogosan kapott piros lapot Bognár Tamás játékvezetőtől (még súlyosabb is lehetett volna a büntetés a csapat szempontjából, ha levonulnak a ZTE játékosai a pályáról), azért megkérdezném: a helyzet magaslatán állt a bíró? Egyértelmű a válasz: nem! Nem alkalmazta a szabályt! Az nem lehet kifogás, hogy nem érzékelte a rasszista megnyilvánulást, mert egyértelműen hallható volt. Négy bíró volt a pályán, hárman pedig a WAR-kocsiban. A lelátón az ellőr(ök)… Ha nem hallották, akkor szakorvoshoz kellene fordulniuk… Mert alkalmatlanok feladatuk ellátására.

Várom tehát az MLSZ nyilatkozatát a játékvezető(k), ellenőr(ök) ténykedésével kapcsolatban is.

Félreértés ne legyen! Nem a ZTE, hanem a szabályok védelmében született ez a cikk. Az pedig mindenkire egyformán vonatkozik. A kispesti és a zalaegerszegi „szurkolótáborra” is…

Ekler Elemér