A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról is tárgyaltak

2022. 06 10. 08:34

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Takács Ottó Alajos (balról) szóbeli kiegészítést adott. Mellette (balról) Ruzsics Ferenc, Pácsonyi Imre, Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila és dr. Mester László főjegyző.

2022. június 9-én, csütörtökön tartotta soron következő – idei harmadik – ülését a Zala Megyei Közgyűlés. A testület egyperces néma felállással emlékezett meg elhunyt egykori tagjára (2002-2006), Targuba Árpádra.

A napirendi pontok tárgyalása a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval vette kezdetét.

Az előterjesztés megtárgyalását megelőzően Egri Gyula nyugalmazott tűzoltó dandártábornok részére Zala Megye Címere Emlékplakettet adott át dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, megköszönve a nyugállományba vonult igazgató katasztrófavédelem területén több évtizeden keresztül hivatástudattal végzett kiemelkedő szakmai és példaértékű munkáját.

A tájékoztató a szervezet közelmúltban kinevezett új igazgatója, az igazgatóság eddigi helyettes vezetője, Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes szóbeli kiegészítésével folytatódott. Elhangzott, hogy az öt tűzoltóság és a három katasztrófavédelmi őrs, valamint a közreműködő önkéntes egyesületek tökéletesen lefedik a megye területét. Az elmúlt évben mindvégig folyamatos volt az azonnali feladatra bevethető tűzoltógépjármű-állomány és az elhelyezésül szolgáló ingatlanok tekintetében is több felújítás történt. A szervezet állománymegtartó képessége stabil, a fluktuáció alacsony mértékű. Az igazgatóság megelőzési tevékenységként a lakosság figyelmét a lakástüzek, valamint a szén-monoxid-mérgezések veszélyeire irányította, emellett célkitűzései közé tartozik a veszélyes üzemek biztonsággal kapcsolatos tudatosságának növelése és a széles körű tájékoztatáshoz szükséges közösségi médiajelenlét fokozása.

Második napirendi pontként a megyegyűlés megtárgyalta és elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámolót. Az alapítvány a hitelügyletekből származóan többlet kamatbevételt realizált és tovább folytatta a növekvő népszerűségnek örvendő Széchenyi Kártya programot. A pályázatok megvalósítása szintén sikeresen futott az előző évben, emellett az inkubátorházak kihasználtsága is közel 100%-os volt. A megyei önkormányzat a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységén keresztül eredményesen támogatja a térségben működő mikro- és kivállalkozások fejlődését.

A beszámolót követően a testület módosította 2022. évi költségvetését: a nyertes pályázatokból, valamint a falu- és tanyagondnoki alapképzésből származó bevételek átvezetésével a költségvetés bevétel-kiadási főösszege 1.450.075 e Ft-ra módosult.

Negyedik napirendi pontként a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést fogadta el.

Az utolsó előterjesztést zárt ülésen tárgyalta meg a testület, amelynek eredményeként meghozta döntését a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozásáról. A díjak átadására a szeptemberi ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)