Eredményesen zárult a falu- és tanyagondnoki képzés a megyei önkormányzat szervezésében

2021. 08 11. 08:39

Sikeres vizsgát tettek.
Fotó: Zala Megyei Önkormányzat

A 2021. január 1-jével hatályba lépett jogszabályváltozás óta az országban elsőként Zala megyében, a megyei önkormányzat szervezésében valósult meg falu-és tanyagondnoki képzés és vizsga. A résztvevők 2021. augusztus 10-én adtak számot felkészültségükről egy a szakminisztérium által kibocsátott oktatási programmal összhangban kijelölt három tagú vizsgabizottság előtt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője dr. Andráczi-Tóth Veronika, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet képzési referense, Bartus István, valamint a Zala Megyei Önkormányzat részéről delegált Pácsonyi Imre alelnökalkotta szakmai bizottság előzetesen értékelte a vizsgázók leadott írásbeli dolgozatait, majd annak szóbeli ismertetését követően két kapcsolódó kérdésre kellett felelniük a hallgatóknak.

Az értékelések átlagából számított érdemjegynek megfelelő – a tovább foglalkoztatásukhoz elengedhetetlen – tanúsítványokat ünnepélyes keretek között adta át a képző intézmény nevében dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke. Gratulációjában kifejezésre juttatta elismerését a képzésben résztvevő 22 fő szorgalmát és lelkiismeretes felkészülését illetően, továbbá megismételte azon meggyőződését, hogy a falu- és tanyagondnokok munkájukkal jelentős mértékben képesek hozzájárulni a vidéki lakosság életkörülményeinek javításához, a számukra szükséges szolgáltatások eléréséhez.

Dr. Andráczi-Tóth Veronika is értékelte a résztvevők felkészültségét.
Fotó: Zalatáj

A vizsgához ugyanis hosszú út vezetett. A hallgatóknak egy négy hétig zajló képzésen kellett részt venniük, amelynek keretében elméleti és gyakorlati ismeretekkel vérteződhettek fel az általuk már gyakorolt munkakör magas színvonalon való ellátásához. Az egyes tématerületek szakmai felelőseinek vezetői, szakemberei tartottak előadást számukra, valamint a megye négy településén nyerhettek bepillantást a településvezető és a falugondnok tolmácsolásában a helyi feladatokba, azok ellátásának módjába. Mindemellett olyan összetett kommunikációs tréningben is részük volt, amely saját kommunikációs képességeik, készségeik fejlesztésére, a munkavégzés során felmerülő szituációk pozitív és segítő megoldására, valamint az együttérzésből is fakadó kiégés megelőzésére is irányult.

A Zala Megyei Önkormányzat első alkalommal szervezte meg ezen képzést és vizsgát, amelynek zárását követően az évenkénti képzés- és vizsgaszervezésen túl valamennyi zalai falugondnok részére rendszeres tájékoztató előadásokat is tervez. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)