Nem is 1920-ban alakult a ZTE? (2017.11.15., 13:05)

A jegyzőkönyv perdöntő lehet

 

A ZTE labdarúgócsapata az 1920-as években.


Könnyen lehet, hogy a Zalaegerszegi Torna Egyletet nem is 1920-ban, hanem egy évvel később, 1921-ben alapították. Vagyis felül kell vizsgálnunk a korábbi információkat, amiket eddig publikáltak, s alapos kutató munkával kideríteni a klub alapításának körülményeit.
Erre a megállapításra jutottunk, amikor rátaláltunk a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában egy jegyzőkönyvre. Ez 1921. november 23-án (jövő csütörtökön lesz pontosan 96 éve) született, s a tárgya a Zalaegerszegi Torna Egylet alakuló ülése volt. Így kezdődik a hitelesített jegyzőkönyv (ragaszkodtunk az eredeti szöveghez - a szerk.):
„Felvétetett Zalaegerszegen, a Zalaegerszegi Torna Egylet 1921. november 23-án, az Ipartestület székházában tartott alakuló üléséről.

 

Az eredeti jegyzőkönyv 1. oldalának kópiája (rákattintva nagyítható).

 

Jelen voltak:
Fischler István, Schmidt Viktor, dr. Tuboly Ernő, Jády Károly, Némth Ferenc, Ragendorffer Samu, Weisz Tivadar, Kozáry Ferenc, Németh Lajos, Deutsch Herman, Holcer Jenő, Pfeiffer Ferenc, Spiegel Imre, Varga József, Zsömbölyi Sándor, Liebschütz Dezső, Nemes György, Deutsch Géza, Nemes István, Vadász József, Schwarcz Mihály, Kovács Ernő, Németh József, Singer Miklós, Singer Benő, Schmidt László, Balogh István, Blumenschein Lajos, Puplics József, Braun Ferenc, Garai József, Rattinger Elek, Barta István, Kohn Jenő, Stern Dezső, Kerkai István, Szabó János, Handrik Ferenc, Pál József, Góczán József, Partenschlager Lajos, Prediger József, Lővi Géza, Farkas István, Farkas Nándor, Reisinger László, Rigler Mihály, dr. Mándi Jenő, Garai Lajos, Kohn Ödön, dr. László Jenő, Kakas Ágoston, Horváth Imre, Farkas Kálmán, Kuliffay István, Schnatter Antal, Latzer Béla, Anhalczer Ödön, Lang Ferenc. Az előkészítő bizottság nevében Jády Károly üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Németh József és Vadász József urakat jelöli ki, majd rámutat a sportnak a testnevelés szempontjából való nagy fontosságára, valamint annak nemzetnevelő hatására. Majd pedig jelenti, hogy a már meglévő Zalaegerszeg Sport Egyletben elhelyezést nem talált nagyszámú kereskedő és iparos ifjúság felkérte őt, tegye lehetővé, hogy egy hasonló célú sport egylet alakuljon. Miután neki is az az óhaja, hogy az ifjúság szabad idejét inkább a szabadban való mozgás, tornázással, semmint füstös kávéházak és korcsmák fertőző, testet ölő levegőjében töltse, minden erejével azon lesz, hogy az egyesület megalakuljon. Felteszi a kérdést, óhajtják-e a jelenlevők és mily cím alatt az egyesület megalakítását. -
A jelenlevők egyhangú lelkesedéssel kimondják a megalakulást, Zalaegerszegi Torna Egylet címmel”

 

A hitelesített jegyzőkönyv utolsó oldala (rákattintva nagyítható).

 

Az eredeti jegyzőkönyv első oldala egyértelműen utal arra, hogy az alakuló ülésre 1921. november 23-án került sor. Ezt a dokumentum végén az elnök, a titkár, s a két jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával igazolja. Mint ahogy azt is, hogy az „ülés letárgyalta és elfogadta az alapszabályokat” és megválasztotta a vezetőséget.
Hogy miért is tűnik fontosnak az alakulás dátuma? Közeleg a klub százéves jubileuma. Nem mindegy tehát, hogy mikor ünnepli majd ezt Zalaegerszeg, Zala megye sportot kedvelő közönsége: 2020-ban vagy 2021-ben? Ezért tartja fontosnak szerkesztőségünk annak kiderítését, hogy mikor is lesz valójában 100 éves a Zalaegerszegi Torna Egylet.
Mindez persze nem változtat azon, hogy az elmúlt közel egy évszázadban nagyon sok élménnyel ajándékozták meg a klub versenyzői a város és a megye sportszerető lakosságát.

E.E.

(Folytatjuk)