Aki a szakképzésbe lép, annak van jövője! (2017.11.24., 8:30)

Mikrovállalkozási konferencia a szakképzésért

 

Magyar Zita a kétkezi munka új távlatait taglalta. Mellette balról dr. Kabai Gergely, jobbról Pácsonyi Imre és Bangó-Rodek Viktória.

 

Stílszerűen a zalaegerszegi pályaválasztási kiállítás helyszínén, azzal egyidőben került sor a „Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása" projekt mikrovállalkozási konferenciájára november 23-án, a Zalakerámia Sport - és Rendezvénycsarnokban. A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 projekt sorába illeszkedő rendezvényt jelentős érdeklődés kísérte. Megnyitó beszédet Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigazgató-helyettese tartott.
- Rendkívül örülök, hogy itt lehetek, hiszen nagyon sok szállal kötődök Zala megyéhez, másrészt örömömre szolgál, ha emberközelben beszélgethetek a szakképzés és a foglalkoztatás résztvevőivel, hiszen így ismerhetem meg a helyi igényeket és sajátosságokat - kezdte mondanivalóját, amelyben hangsúlyozta a szakképzés jelentőségét.
- Fontos, hogy megérttessük az emberekkel: ma már egészen más a kétkezi munka és szakma fogalma, mint régen. Például a digitalizáció hatása nagyban megváltoztatta a szakmák jellegzetességeit. Ezért is nagy jelentősége van a megfelelő pályaorientációnak és az élethosszig való tanulásnak. Aki a szakképzésbe lép, annak van jövője! Nagyon fontos, hogy a szakképzést megismerhessék azok a diákok, akik minket választanak! - jelentette ki, s hangsúlyozta, hogy a kétkezi munka társadalmi elismertségét a helyére kell tenni, hiszen aki a középiskolai tanulmányait a szakképzés keretében folytatta és jó szakmával rendelkezik, könnyebben talál munkát, s könnyebben találja meg a helyét az életben.
Magyar Zita a projekt legfontosabb erényeit többek közt a térség népesség- és humán erőforrásmegtartó erejének növekedésében látta, amely más régiókban élők számára is vonzó élettérként mutatja meg a térséget. Gyakorlatias beszédéből kiviláglott: olyan kihívások elé nézünk, hogy a növekvő munkaerőhiányt jól képzett szakemberekkel kell kielégíteni, akik iránt egyre nagyobb a kereslet.

 

A mikrovállalkozási szektor konferenciájának résztvevői.

 

Magyar Zita arról is szólt, hogy a tárca az OKJ átalakítását fontolgatja annak szem előtt tartásával, hogy stabil lábakon kell állnia az intézmény-rendszerű oktatásnak, ugyanakkor nagyobb teret kapjon a gyakorlat-orientált felnőttképzés.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke a megyei paktumot ismertette. Üdvözölte a szakképző intézmények vezetőit és a vállalkozási szféra megjelent képviselőit, s hangsúlyozta: „A szakképzés és a foglalkoztatás javítása közös ügyünk, amelyben vannak közös szerepeink.”
A nagyszámú érdeklődő számára Pácsonyi Imre az országban működő, a foglalkoztatás javítását célzó paktum-pályázatokkal kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy Zala megye azok közé tartozik, amelyek előbbre tartanak a megvalósításban más megyéknél. Zala megyében csak a Zalaszentgrót-Keszthely térségben van még folyamatban a szerződéskötés, amely a többi megyebeli paktumpályázat esetében már megtörtént, sőt, a szolgáltatások több paktumban már megkezdődtek.
A résztvevők megismerhették a paktum szervezeti felépítését és a projektben résztvevő öt munkacsoportot, amelyek a foglalkoztatásnak egy-egy olyan területét célozták meg, amelyek a megyei gondolkodás szerint fontos területei a további fejlődésnek.
- A helyi termék mint megyei sajátosság nagyon fontos, a KKV-k és a mikrovállalkozások külön tematikát érdemelnek, nem kevésbé fontos a szociális gazdaság, amely a hátrányos helyzetű falvainkat érinti, s nem utolsósorban a turizmus, mint kitörési pont is megjelent a gondolkodásunkban - számolt be róla az alelnök. Ismertette, hogy a projekt kezdete óta jelentősen átalakultak a körülmények, hiszen akkor 11,5 százalékos mellett kezdődött meg a munka, míg ma a munkaerő megtalálása és a szakképzés ad fő feladatot. E célok érdekében meg kell szólítani a célcsoportokat, a hátrányos helyzetűeket, az alacsony iskolai végzettségűeket, a 25 évesnél fiatalabb vagy 50 évesnél idősebbeket, a gyes-ről vagy gyed-ről visszatérőket, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteket… Külön figyelmet érdemelnek a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszakerülők, akik jelentős tartalékot jelentenek. E szempontból ugyancsak fontos az inaktívak csoportja, akiknek az elérése jelent komoly feladatot - világlott ki Pácsonyi Imre beszédéből.

 

Gerencsér Hajnalka, a ZMVA vállalkozásfinanszírozási konstrukcióit ismertette. Balról: dr. Kabai Gergely, Magyar Zita, Pácsonyi Imre, Bangó-Rodek Viktória, Gerencsér Hajnalka.

 

A készülő ágazati stratégiát dr. Kabai Gergely, a Pannon Elemző Iroda Kft. kutatója ismertette. Helyzetelemzésében kitért a mikrovállalkozások gondjaira, így például a munkaerőhiányra és a foglalkoztatás magas költségeire. A feladatok közt egyebek mellett az intelligens szakosodást, az információáramlás és a külpiacra jutás elősegítését határozta meg. Jövőképként megfogalmazta, hogy az előttünk álló időszakban várhatóan javul a mikrovállalkozási szektor versenyhelyzete.
Szabó Mónika, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkaerő-piaci csoportvezetője az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat ismertette. Tájékoztatójában a klasszikus lehetőségek mellett elhangzott a rehabilitációs és a pszichológiai tanácsadás is, amelyek révén újabb munkaerőtartalékok tárhatók fel.
Gerencsér Hajnalka, a ZMVA mikrohitel munkatársa a meglevő és új vállalkozásfinanszírozási konstrukciókat mutatta be. Az utóbbiak közül gyors áthidaló segítséget jelenthet a vállalkozásoknak a fürge hitel, ugyanakkor a klasszikusnak számító Széchenyi kártya továbbra is számos lehetőséget nyújt.
Bangó-Rodek Viktória, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési csoportvezetője a szervezet szakképzésben betöltött sokágú tevékenységét, valamint a duális képzés előnyeit szemléltette a mikrovállalkozások számára. Ismertette, hogy az idén 3000 diákot sikerült elérni, akik különböző módokon, például üzemlátogatás során vagy kiállításon ismerhették meg a szakképzés világát. A beszámolóból kitűnt, hogy a tanulók és a munkáltató-képző szervezetek számára egyaránt számos előnyt jelent a duális képzés, amelyben az elméleti oktatás az iskolában, a szakképzés pedig valódi munkahelyi környezetben valósul meg. A mikrovállalkozások képviselői informálódhattak a duális képzésben való részvétel feltételeiről is.
Végezetül Magyar Zita azt a kiegészítést fűzte hozzá a tájékoztatóhoz, hogy az ágazati képzőközpontok révén a duális képzésben azok a kisebb vállalkozások is részt vehetnek egy-egy részfeladat vállalásával, amelyek önállóan nem szerezhetnének rá jogosultságot.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

 

A konferenciával egyidőben zajlott a pályaválasztási kiállítás.