Az országos legjobbak között

2024. 01 31. 10:26

A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum kiemelkedő eredménye

Az ország legjobbjai között.

Nemrég látott napvilágot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal 2024 TOP 100 rangsora, amelyen a Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum közhiteles adatok (2022 és 2023) alapján a kilencedik országos viszonylatban. Ennek a szép sikernek kapcsán beszélgettünk Németh Andrea igazgatóval.

– Hány tanulója van most a Csány László Technikumnak?

– Ötszázharminckilenc. Túlnyomórészt zalaiak, de vannak diákjaink Vas, Somogy és Veszprém vármegyéből is.

– Hány pedagógus oktatja a több mint félezer fiatalt?

– Negyvenhárom tanár alkotja a tantestületet.

– Hogy épül fel az oktatás szerkezeti rendszere a Csányban?

– Négy éve indult a technikumi rendszer, most 12. évfolyamosok azok, akik akkor kezdtek. Az első két évükben ágazati alapoktatásban vettek részt, majd ezt követően három évig szakmai oktatásban mélyítik el szaktudásukat. Az első két évben mindenki állandó ösztöndíjat kap, ami később – a tanulmányi eredményétől függően – akár ötvenkilencezer forint is lehet havonta. A diákokat ez is motiválja, számolják is, hogy melyik tárgyból kellene javítani, hogy ugorjanak egy ösztöndíjkategóriát.

Németh Andrea, a Csány-technikum igazgatója.

– Hány osztály van évfolyamonként?

– A 12. évfolyam kivételével négy. Ott viszont hat. Jelenleg 18 technikusi osztály tanul nálunk, amely a jövőben 4 osztállyal bővül.

– Mi ennek az oka?

– Két osztály nyelvi előkészítőként indult, de amikor életbe lépett az új rendszer, ők is áttértek a technikumi képzésre. Ők sem ballagnak el.

– A végzős diákok hány százaléka kerül be a felsőoktatásba?

– Hetven százalék felett van ez az arány. A jelenlegi 12. évfolyamosok maradnak az intézményben, a 13. évfolyam után fejezik be tanulmányaikat a Csányban. Tovább tanuló diákjainkról elmondhatjuk, hogy elsősorban szakirányú felsőoktatást választanak. Büszkék vagyunk arra, hogy a középiskolai évek során sikerül velük megszerettetni leendő szakmájukat.

– Melyik egyetemek a legvonzóbbak tanulóik számára?

– A közgazdászok körében a Pannon Egyetem a legnépszerűbb, hiszen itt van, helyben, Zalaegerszegen. Budapesten a Corvinus, a Műszaki Egyetem, az ELTE a legnépszerűbb, vannak, akik Győrt, Pécset és Veszprémet célozzák meg. Mostanában azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választják a pedagógus pályát is.

Gólyaavató…

– Eddig is jó híre volt a Csánynak. Ön szerint minek köszönhető ez a mostani kiugró siker?

– Hosszú évek kitartó munkájával értük el ezt az eredményt. A hat indikátor közül nagyon fontos, hogy főállású kollégákkal dolgozunk. Egyetlen tagja van a tantestületnek, aki a doktoriját készíti, s ezért nem tud főállásban oktatni. A másik ok talán az volt, hogy jó átlagokkal jönnek hozzánk a diákok. Az oktatás nívója a kollégák színvonalas munkájának, s empatikus hozzáállásának köszönhetően hozzájárul ahhoz, hogy a kimenő teljesítmények még tovább javulnak.

– Jellemző a középfokú iskolákra, hogy túlnyomórészt főállásban tanítanak a pedagógusok?

– Nem, általában sok az óraadó tanár. Nálunk viszont az arány fordított, az órák 99 %-át főállású oktatókkal látjuk el.  A következő évtől bővülő osztálylétszám, a speciális szakmák miatt a jövőben mi is 10 %-os oktatói létszámbővítés előtt állunk.  Közgazdasági és informatikai területre keressük a szakmai oktatókat.

– Nemrég volt a felvételi a középiskolákba. Önöket ez érintette?

– Idén nem. Amióta a Szakképzési Centrumhoz tartozunk, nem szervezünk felvételi vizsgát.

Ekler Elemér

Kosárlabda diákolimpia.

S most nézzük, hogy milyen mutatók alapján értékelték az iskolákat, s mi jellemzi a Csány László Technikumot! (Forrás: Csány-technikum)

1. A beiratkozó 8. évfolyamos tanulók érdemjegyei: az elmúlt években a szakunkon évről évre javult a felvett tanulók felvételi eredménye (pl. 2023-ban már 46 pontra emelkedett az utolsó helyen bejutott tanuló felvételi pontja az okleveles technikus képzésen az informatika és-távközlés ágazaton)

2. A bemeneti, kimenti kompetencia mérés eredményei: a kompetencia vizsgálatban tanulóink rendre az országos átlag feletti eredményeket érik el (mérési eredményük 15-20%-kal haladja meg a megyei és országos átlagot)

Húsvéti locsolás.

3. Az érettségi eredmények: az oktató-nevelő és szakmai munkák eredményességét igazolja vissza, hogy az elmúlt évben kiváló érettségi eredmények születtek közismereti és szakmai tárgyakból (középszintű érettségi iskolai átlaga: 3,81; az emelt érettségi vizsgák iskolai átlaga: 4,4) Jelen pillanatban az iskola tanulmányi átlaga meghaladja a 4-est és folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

4. Az oktatási létszám: iskolánkban szinte minden oktatási feladatot főállású oktatóval látunk el. Az oktatóink többsége több egyetemi végzettséggel rendelkezik, kvalifikáltak, széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek, motiváltak a tudás átadásában, elkötelezettek abban, hogy a tanulókkal a tanult szakmát megszerettessék.

5. Digitális eszközellátottság: A fenntartó (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum) az elmúlt években forrást biztosított egy újabb számítógépes terem kialakítására, továbbá vállalati együttműködés keretében két szakmai oktatótermet sikerült kialakítanunk (Flextronics International Kft. és az OTP Bank támogatásának köszönhetően).

Szeretetvásár karácsony előtt.