Esküt tettek a választási bizottság tagjai

2023. 12 01. 08:38

Ülést tartott a Zala Vármegyei Közgyűlés

A november harmincadikán tartott közgyűlésen esküt tettek a választási bizottság tagjai. Jobbról középen dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke.

A november harmincadikán megtartott közgyűlésen a közmeghallgatást követően a testület az első napirend keretében megválasztotta a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottságot, amelynek tagjai: dr. Ferenczi Csongor, dr. Szép Attila és dr. Tuboly János, valamint póttagjai: dr. Dániel Csaba és dr. Németh Tamás. A megválasztott bizottsági tagok a közgyűlés előtt le is tették választási esküjüket.

Második napirendi pontként Márkus Tamás, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztályának vezetője adott tájékoztatást az építésügyi feladatellátásban bekövetkezett szervezeti változásokról valamint a jogszerű és szakszerű kivitelezés ismérveiről. A tájékoztató során ismertette, hogy a kormány 2020. március 1-től az építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat jelölte ki. A Zala Vármegyei Kormányhivatal szervezeti egységeként az építésügyi, örökségvédelmi, mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági feladatokat a vármegyében a főosztály három osztályra – Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (Zalaegerszeg), Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (Nagykanizsa), valamint Építésügyi Osztály (Keszthely) – tagozódva látja el. A zalaegerszegi osztály részeként Lenti és Zalaszentgrót városokban ügyfélszolgálati helyek kerültek kialakításra. Ezen szervezeti egységek által ellátott feladatok közé tartoznak az építésügyi -, az örökségvédelmi -, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok is.

A tájékoztató kitekintést nyújtott a főbb építésügyi szakrendszerekre és alkalmazásokra, valamint az építésfelügyeleti tevékenység aspektusaira. A főosztályvezető kiemelte, hogy az előírások és szabályok betartatása mellett a továbbiakban is ügyfélbarát módon segítik az építtetőket és minden kivitelezésben résztvevőt az épületek és építmények szakszerű és problémamentes megvalósításában, hogy a kivitelezés során a minőségi építészet követelményei érvényesüljenek.

Márkus Tamás tájékoztatta a közgyűlés tagjait.
Fotók: Zalatáj

A tájékoztató után a közgyűlés módosította 2023. évi költségvetését. A pályázati elszámolásokból származó bevételek átvezetésével a költségvetés bevétel-kiadási főösszege 1.267.658 e Ft-ra növekedett.

A negyedik napirendi pont keretében a közgyűlés a vármegye önkormányzata által benyújtott kettő pályázat jóváhagyásáról döntött. A Climate Champions projekt célja, hogy javítsa a határ menti régió felkészültségét és ellenálló képességét az éghajlatváltozás hatásaival szemben, és hozzájáruljon a helyi CO2-kibocsátás-csökkentési eredményekhez a klímatudatos életmód népszerűsítésével. A HyperBOT projekt a hiperbár oxigénterápia hatásainak a hazai és osztrák partnerekkel, köztük a grazi orvosi egyetemmel (Medizinische Universität Graz) közös kutatását, a kezelések hatékonyságának bizonyítását és az eljárás népszerűsítését célozza.

A fentieket követően a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását, végezetül a vármegyei közgyűlés 2024. évi munkatervét fogadta el a testület. (Forrás: Zala Vármegyei Önkormányzat)