H I R D E T M É N Y

2023. 10 25. 09:17

Lenti Város Kitüntetései

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a kitüntető címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról, továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete értelmében

▪ Lenti Város Díszpolgára Cím,

▪ Lenti Városért Díj,

▪ Lenti Város Egészségügyéért Díj,

▪ Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,

▪ Lenti Város Környezetvédelméért Díj,

▪ Lenti Város Közszolgálatáért Díj,

▪ Lenti Város Közművelődéséért Díj,

▪ Lenti Város Oktatásáért Díj,

▪ Lenti Város Sportjáért Díj,

▪ Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díj,

▪ Lenti Város Gazdaságáért Díj,

▪ Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra

vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2023. november 30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez címezve.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képviselő-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár, helyi szervezet, egyesület.