„A történelem legtisztább forradalma”

2023. 10 20. 11:17

Az országot átjárta a szabadság tiszta levegője

A lyukas zászló… Szimbólum lett.

1956. október 24. Azon az őszi reggelen arra ébredt az ország, hogy a megszokott reggeli műsorok helyett egészen mást hall a rádióból. A lakosság nagyobbik része még csak az úgynevezett néprádióval rendelkezett. A készüléken mindössze két gomb volt, egyik a hangerőt szabályozta, míg a másikkal a Kossuth és a Petőfi adó közül lehetett választani.

A meglehetősen primitív dobozokból szimfonikus zene szólt, időközönként beolvastak egy hírt: „Ellenforradalmi reakciós elemek megszállták középületeinket, és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A tisztogatás folyik…”

Az ország népének túlnyomó része igazából csak akkor értesült arról, hogy előző nap Pesten történt valami, hogy kitört a forradalom.

Október 23-án a műegyetemisták békés tüntetésével kezdődött az a folyamat, ami aztán a Rádiónál történt esti sortüzet követően futótűzként terjedt szét a fővárosban, majd a forradalom lángja fellobbantotta a vidéket is. Egyre több nagyvárosban, ipari központban lázadt fel a nép az elnyomó hatalom ellen. Miközben a rádió a tisztogatásról és az ellenforradalmi reakciós csoportok felszámolásáról beszélt, a forradalom már nyílt fegyveres harcba csapott át. Az egyetemistákhoz mind nagyobb számban csatlakoztak a munkások, és szálltak szembe a kommunista hatalommal, amelynek az ideológia szerint legfőbb támaszai voltak. Ettől kezdve már nem lehetett reakciós elemekről, huligánokról, fasiszta csőcselékről beszélni. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nemzet lázadt fel a szovjet szuronyok védelme alatt hatalomra jutott elnyomói ellen.

Fiatalok is fegyvert fogtak.

Kétségbeesett küzdelem kezdődött a régi rend képviselői, a kommunista párt, az ÁVO, a szovjet megszálló csapatok és a forradalmár felkelők között. Hétköznapi emberek néhány nap alatt lettek legendás hősökké. A hadtudományt szinte csak szovjet háborús filmekből ismerő fiatalok harcoltak sikerrel, a nehézfegyverekkel, páncélosokkal rendelkező, óriási túlerőben lévő ellenséggel szemben.

Október utolsó napján úgy tűnt, hogy végérvényesen győzött a forradalom. A korábbi hithű kommunista Nagy Imre az októberi tisztítótűzben a nemzet oldalára sodródott, s az általa vezetett kormány már az újrakezdésről, a romok eltakarításáról, a termelés beindításáról gondolkozott. Az országot átjárta a szabadság tiszta levegője. Az emberek óriási várakozással tekintettek egy eljövendő jobb korszak elé, amikor jött a kádári árulás.

November 4-én az orosz szoldateszka ismét elözönlötte az országot, s a hatalmas létszám és technikai fölényben lévő ellenség a „pesti srácok” halálmegvető bátorsága ellenére leverte a történelem addig legtisztábbnak tartott forradalmát.

Az októberi vihar mégsem volt hiába való. A magyar forradalom ütötte az első rést a kommunizmus megdönthetetlennek gondolt bástyáján. Bebizonyosodott a világ népei számára, hogy rendelkezzék bár az elnyomás minden eszközével, semmilyen elnyomó hatalom sem örökké való.

f.l.