Zádori Mária kapta az idei díszpolgári címet

2023. 10 09. 14:52

Ünnepi közgyűlés a vármegyeházán

A kitüntetettek a jelenlévő vezetőkkel.

Zala Vármegye Közgyűlése 2023. október 9-én (hétfőn) tartotta ünnepi ülését. A Himnusz Kolosa Tanja muravidéki pedagógus előadásában hangzott el.

A vendégek köszöntését követően dr. Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet.

– Zala erős közösség, melynek erejét az összefogás adja – tudjuk ezt a magyar történelemből is –, amely arra tanít, hogy soha ne téveszd szem elől a haza és szűkebb hazád érdekeit. Egy erős közösségnek pedig két fontos fenntartó eleme van: erős befelé, azaz oda tud figyelni a saját tagjaira, saját magára és erős kifelé, azaz oda tud figyelni a szomszédjaira, együtt tud velük működni és segíteni tud nekik…

…Önök – mint kitüntetettek – bebizonyították, hogy céljait bárki elérheti, ha kellő hittel, alázattal és szorgalommal áll hozzá. Önök kőkemény munkával megvalósították azt, amit mások lehetetlennek tartanak.

Önök, akik kultúrában dolgoznak, tudományt művelnek, művészként alkotnak, gyógyítanak, kiemelkedő sporteredményt érnek el, közösséget építenek vagy a közszolgálatban dolgoznak, együtt megyénket szolgálják. Példaképei annak a nemzedékről nemzedékre megújuló szövetségnek, amely magyarként megőriz bennünket – emelte ki többek között beszédében az elnök.

A rendezvény folytatásában az Ungaresca hangzott el a Kecskés Együttes előadásában, majd a Zala Vármegye Díszpolgára kitüntető cím került átadásra. Az idei évben a címet a nagykanizsai születésű Zádori Mária énekművész, Liszt Ferenc – és Kossuth-díjas kiváló művész, a Nemzet Művésze kapta kimagasló színvonalú énekművészi munkásságának elismeréseként. A kitüntetést dr. Pál Attila és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő adták át, majd következett a további díjak átvétele.

Zala Vármegye új díszpolgára, Zádori Mária dr. Pál Attila és Cseresnyés Péter társaságában.
Fotók: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto

A közgyűlés Zala Vármegye Egészségügyéért Díját – lelkiismeretes és emberséges gyógyító tevékenysége elismeréseként – Papp Judit, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház minőségirányítási ápolási igazgatóhelyettese kapta.

A közgyűlés Zala Vármegye Közigazgatásáért Díjat adományozott – több évtizedes kimagasló szakmai munkája, lelkiismeretes és segítőkész munkavégzése elismeréséül – Szabóné Mileji Ágota igazgató asszonynak, a Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatósága vezetőjének.

Zala Vármegye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült – a szociális ellátás területén hosszú időn át kifejtett kimagasló és példaértékű munkássága elismeréseként – Vlasicsné Hermán Gabriella, a letenyei Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona intézményvezetője.

A közgyűlés Zalai Pedagógus Díjat adományozott – kiemelkedő térségi pedagógiai, intézményvezetői munkájáért – Jagicza Attilánénak, a Zalacsányi Csány László Óvoda vezetőjének.

A testület Zala Vármegye Fejlesztéséért Díjban részesítette – Zala vármegye gazdaságának fejlesztésében és közösségi életében több évtizede meghatározó szerepvállalásáért – Horváth Tihamért, a Kehida Termál Kft. és a Horváth-Ép Kft. tulajdonosát.

A közgyűlés Zala Vármegye Sportjáért Díjat adományozott – több évtizedes sportolói, játékvezetői tevékenysége elismeréseként – Varga Sándornak, a Zala Vármegyei Kézilabda Szövetség tiszteletbeli elnökének.

A közgyűlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjban részesítette – Zala vármegye közéletében betöltött kiemelkedő szerepéért, színvonalas szakmai tevékenysége elismeréséül – Paál Istvánt, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség elnökét.

A közgyűlés Zala György Díjat adományozott – a népi fafaragás és a fafaragó közösségek ápolása és életben tartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként – Boa Endre fafaragó népi iparművésznek.

Az elismerésben részesült személyek nevében Zala Vármegye Díszpolgára, Zádori Mária osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.

Az esemény zárásaként a Kecskés Együttes a „Kájoni kódexből” és az „Erdélyi hajdútánc” című műveket szólaltatta meg. (Forrás: Zala Vármegyei Önkormányzat)