Kövér László Pördeföldén

2023. 07 17. 10:06

„Eszmények nélkül nem lehet, illúziókban nem érdemes élni”

A Jézus szíve kápolna a Zala vármegyei Pördeföldén.

Napjainkra már nincsenek illúzióink Európával kapcsolatban, ám európai eszményeinket ma sem vagyunk hajlandóak feladni, mert eszmények nélkül nem lehet, illúziókban pedig nem érdemes élni – jelentette ki Kövér László szombaton a Zala vármegyei Pördeföldén.

Az Országgyűlés elnöke a kistelepülésen épült Jézus szíve kápolna felszentelésének harmincadik évfordulóján beszélt arról, hogy rengeteg áldozat és kemény munka árán „tapasztalhattuk meg, hogy a magyar állam eszményéből miként tudunk lépésről lépésre haladva valóságot teremteni”

„Leszámoltunk a korábbi kommunista illúziókkal, hogy az állam megoldja helyettünk az életünket, de soha nem adjuk fel a magyar embereket szolgáló állam eszményét” – mondta.

A parlament elnöke méltatta az alig ötven lelkes település lakóinak több évszázados erőfeszítéseit, akik „átéltek sok jót, és túléltek sok rosszat, még harminc esztendeig tartó háborúkat is”. Pördefölde történetében „tükröződik az elmúlt ezredévi magyar megmaradás története, azé a megmaradásé, amelyet az égi és az e világi eszményeinkhez a legnehezebb körülmények között is fennálló ragaszkodás segített”.

Kövér László úgy fogalmazott: keresztény emberként örök égi eszmény Jézus Krisztus, európaiként e világi eszmény „a mindenkinek szabadságot, biztonságot, jólétet és méltányosságot nyújtó Európa”. „Ez az eszményünk talán mindig akkor élt bennünk a legerősebben, amikor ki akartak szakítani bennünket a mi eszményi Európánkból” – mondta, ahogyan ez történt a hazával és a nemzettel szerinte a huszadik század második felében, a kommunizmus több mint négy évtizede alatt.

Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek (k) ünnepi misét mutat be.

A magyarok e világi eszménye a független és igazságos magyar állam, amely képes szolgálni és megóvni a nemzetet, segíteni a szülőföldön boldogulást és gyarapodást szerte a Kárpát-medencében.

E világi eszmények megőrzéséhez, „a ránk leselkedő gonosz legyőzéséhez mindig égi eszményünk, Jézus adott erőt” – mondta.

Kövér László kifejtette: Pördeföldén „megsüvegelendő kőkemény kétkezi munkával keresik a kenyerüket”, mégis – vagy éppen ezért – mindig fontos volt számukra a templom. Templomot építettek akkor is, ha nem volt nagy a közösség és ha nem is volt saját plébániájuk, vagy újjáépítették, ha elpusztult.

Az országgyűlés elnöke szerint az egykori kápolnaépítők és a mai emlékezők, azaz Pördefölde mai, mintegy ötven fős közössége Jézus szavaival azt üzenik az ötszáz milliós európai közösségnek: „ne félj, csak higgy!” Ma nincs ennél fontosabb üzenet, hogy Európa az európai emberekké maradhasson.

A pördeföldei Jézus szíve kápolna felszentelésének harmincadik évfordulóján Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek – a település szülötte – celebrált ünnepi misét. Az istentiszteletet követően Kövér László és Horváth Józsefné polgármester közösen avatta fel az évfordulóra készült fa emlékművet a templom kertjében. (MTI)

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Horváth Józsefné polgármester (b) felavatja a Jézus szíve kápolna felszentelésének 30. évfordulójára készült fa emlékművet.
Fotók: MTI/Vasvári Tamás