A Veszprémi Törvényszék elnökének közleménye

2023. 07 13. 10:49

A Veszprémi Törvényszék épülete…

Megjelenés ideje: 2023. július 12., 18:15

Egyes országos és vármegyei sajtóorgánumokban olyan, hangulatkeltésre, megtévesztésre is alkalmas tudósítások jelentek meg, miszerint a Veszprémi Törvényszék a nemváltoztatást támogató ítéletet hozott a közelmúltban.

A Veszprémi Törvényszék elnöke leszögezi, hogy a konkrét ügyben eljáró bírói tanács ítéletében a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárásra és érdemi döntés meghozatalára kötelezte, mely nemváltoztatással összefüggő általános érvényű állásfoglalást nem tartalmaz. A konkrét eset társadalmilag különösen méltányolhatón érzékeny témát érint, azonban hangsúlyozni szükséges, hogy az adott ügyben eljáró bírói tanács jogalkalmazóként kizárólag az elbírálandó jogvitára irányadó hatályos jogszabályok keretei között járhatott el. Az alkalmazandó jogszabályok esetleges önkényes átlépése, azok megsértése aláásná a jogbiztonságot és jogállami működésbe vetett közbizalmat.

A legjobb tudása és lelkiismerete szerint eljárt bírói tanács döntése az ügyben részt vevő feleket meggyőzte; az ítélettel szemben nyitva állt a jogorvoslat lehetősége, de azzal sem a felperes, sem az érintett kormányhivatal nem élt, a döntést tudomásul vették.

Természetesen a jogerős ítélet is lehet közéleti vita tárgya, de a sajtó képviselőinek fokozott felelősségük van abban, hogy azt kulturált színvonalon, az ügy jogi háttérének ismeretében és bemutatásával tegyék meg.

A Veszprémi Törvényszék elnöke kéri, hogy mindenki tartsa tiszteletben az ügyben eljáró bírák emberi méltóságát és személyiségi jogaikat; alaptalan támadásuk sérti emberi jogaikat, és az ítélkezési tevékenységbe vetett közbizalmat is megingathatja.

Végezetül a Veszprémi Törvényszék elnöke kéri, hogy aki az ügyről tájékozódni kíván, az elsődlegesen olvassa el a Bírósági Határozatok Gyűjteményében anonimizáltan közzétett ítéletet.

Veszprém, 2023. július 12.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály

 

A témával összefüggő korábbi cikkünk:

Dolgoznak az érzékenyített bírók (2023.07.12.)