Megszűnik a VMK Zalaszentgróton

2023. 06 27. 09:42

Új konstrukció, hatalomkoncentráció

A szentgróti testület június 29-én dönt a szervezeti változásról és a cégvezető kinevezéséről.

Zalaszentgrót döntésre szánta el magát. Ennek fontos lépése volt az egyik szakbizottság június 22-i rendes ülése, amelynek napirendi pontjai önmagukért beszélnek. Hogy Baracskai József polgármester nehogy elfogultsággal vádolja a Zalatájat, ezért a városvezető által kiküldött előterjesztés szövegéhez igyekszünk szolgai módon igazodni.

A nyilvános ülés tárgya: „Döntés a SZE-VA GRÓT nKft. által kiírt pályázat elbírálásáról és SZE-VA GRÓT nKft. Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

  1. Döntés a SZE-VA GRÓT nKft. által kiírt pályázat elbírálásáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt időszakban több, a város közművelődését és a könyvtári ellátás biztosítását jelentősen érintő döntést hozott, amelyek kronológiai sorrendisége és egymásra épülése vezetett a napirend tárgyát képező előterjesztés elkészítéséhez.

A hivatkozott határozatok és azok tartalma összefoglalva a következő:

  • 40/2023. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat: Döntés a Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ által biztosított feladatellátás nonprofit gazdasági társasági formába történő kiszervezéséhez való elvi egyetértésről.
  • 43/2023. (III. 29) számú képviselő-testületi határozat: ASZE-VA GRÓTKulturális ésVagyongazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságmegalapítása és alapító okiratának elfogadása.
  • 44/2023. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat: A SZE-VA GRÓTKulturális ésVagyongazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása.
  • 55/2023. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat: Döntés a Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ jogutód nélkül 2023. június 30-i hatállyal megszüntetéséről.
  • 68/2023. (V.25.) számú képviselő-testületi határozat: A feladatellátás jogi keretét 2023. július 01. napjától biztosító közművelődési megállapodás elfogadása.

A fenti képviselő-testületi döntések alapján – figyelemmel a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításárólszóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezésekre –a SZE-VA GRÓTKulturális és Vagyongazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: nKft.) pályázatot írt cégvezető munkakör betöltésére a közművelődési és nyilvános könyvtári ellátás szakmai előírásoknak megfelelő biztosítása érdekében.  A cégvezető kinevezésére egyrészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, másrészt a nKft. alapító okirata ad felhatalmazást.”

Az épület marad…
Fotók: archív

A cégvezetői munkakör betöltésére egyetlen pályázat érkezett, mégpedig az alibánfai Virrasztó Zsolt részéről. Róla tudni illik, hogy több éven keresztül volt a Zalai Hírlap főszerkesztője, aki inkább a kommunikációban volt otthon, minthogy a közművelődés gyakorlati terepén tevékenykedett volna.

A bizottsági ülésen ez érződött is a meghallgatása során, hiszen a jelenlévő közművelődési szakember egyik fontos kérdésének megválaszolása gondot okozott neki. A pályázati kiírásban szereplő ötéves szakmai gyakorlat hiánya nem jelentett problémát, a feltételrendszerben lévő egyéb passzusok gyakorlatilag ezt lenullázták. A Szociális és Humán Ügyek Bizottság végül is egyhangúlag alkalmasnak találta Virrasztó Zsoltot a tisztség betöltésére. A bizottság tagjai talán nem ellenzik, ha megemlítjük nevüket: Ságiné Szabó Beáta elnök, Vargáné Szabó Henrietta, Rádli József, Bali-Gangl Andrea és Dézsenyiné Németh Noémi.

Június 29-én (csütörtökön) délután Zalaszentgrót képviselő-testülete rendes ülésén dönt Virrasztó Zsolt pályázatáról, valamint a SZE-VA GRÓT nKft. (ügyvezetője Tóth István) alapító okiratának módosításáról.

Ekler Elemér