Többek, mint falu- és tanyagondnokok

2023. 06 14. 09:11

Eredményesen zárult az alapképzés Zalában

Huszonhatan tettek sikeres vizsgát.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a falu- és tanyagondnokok milyen munkát végeznek. Egyrészt ellátják az önkormányzat által meghatározott feladatokat, másrészt felsorolni is nehéz, hogy mit tesznek mellette. Az adott helyzettől függően.

A falu- és tanyagondnokok bizalmi munkakört töltenek be. Ők azok, akik naponta közvetlen kapcsolatban vannak a lakossággal, a rászorultakkal. Éppen ezért a bizalom erős irántuk. A kötelező feladatok ellátása mellett amolyan pótrokonok is. Sokan vannak, akiknek az egyetlen személyes napi kapcsolatot jelentik.

Ezért alapfeltétel, hogy szakmailag felkészültek, emberileg feddhetetlenek legyenek. Az első feltétel megteremtéséhez járult hozzá Zala Vármegye Önkormányzata, amely harmadik alkalommal szervezte meg és bonyolította le a falu- és tanyagondnoki alapképzést, amely ezúttal is valamennyi képzésben résztvevő számára sikeresen végződött. A hallgatók 2023. június 13-án tették le vizsgájukat, amely az írásban leadott dolgozat értékeléséből és annak megvédéséből állt.

Dr. Pál Attila méltatta a képzés előadóinak munkáját és gratulált a hallgatóknak a sikeres vizsgához.

A vizsgát megelőzően, áprilisban és májusban a résztvevőknek egy elméleti és gyakorlati ismereteket is nyújtó képzésen kellett jelen lenniük, ahol a munkakörük magas színvonalon történő ellátásához kaptak tájékoztatást a különböző – oktatási programban rögzített – tématerületek szakmai felelőseinek vezetőitől, szakembereitől. Ezen túlmenően a vármegye négy településén nyerhettek betekintést a településvezető és a falugondnok beszámolói révén a helyi feladatokba, azok ellátásának módjába. Részt vettek kommunikációs képességeik, készségeik fejlesztésére irányuló tréningen, valamint gépjárművezetés-technikai bemutatón is, utóbbin a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakmai vezetésével.

A képzés utolsó napján valamennyi hallgató leadta dolgozatát, ami a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele volt a tanfolyamon való részvétel mellett.

A szakminisztérium által jegyzett oktatási programban foglaltak alapján háromtagú vizsgabizottság – amelynek tagjai a Belügyminisztérium főosztályvezetője dr. Andráczi-Tóth Veronika, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet képzési referense, Bartus István, valamint Zala Vármegye Önkormányzatának alelnöke, Pácsonyi Imre – előzetesen értékelte a dolgozatokat. A szóbeli vizsgán a védés keretében két, az írásos munkához kapcsolódó kérdésre kellett válaszolniuk a hallgatóknak.

A tanúsítványokat az eredményes vizsgát követően a képző intézmény vezetője, dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke adta át a 26 résztvevőnek. Köszöntőjében méltatta a képzés előadóinak munkáját, gratulált a hallgatóknak a sikeres megmérettetéshez, köszönetet mondott a részvételért, a felkészüléséért, és kitartást kívánt a sokrétű falugondnoki teendőkhöz. Kihangsúlyozta a feladatkörrel járó felelősséget, és annak nehézségei mellett szépségeit is.

Az átadó után Pácsonyi Imre alelnök is megfogalmazta gyakorlatvezetőként szerzett pozitív benyomásait. (Forrás: Zala Vármegyei Önkormányzat, Zalatáj)

Pácsonyi Imre gyakorlatvezető a tanfolyam tapasztalatairól szólt.
Fotók: Zalatáj