Ülést tartott a Zala Vármegyei Közgyűlés

2023. 06 09. 10:08

A katasztrófavédelem és a vállalkozásfejlesztési alapítvány volt napirenden

A közgyűlés soros ülésén balról Ruzsics Ferenc, Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

2023. június 8-án, csütörtökön ülésezett a Zala Vármegyei Közgyűlés. A napirendi pontok tárgyalása a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval kezdődött. Takács Ottó Alajos tűzoltó ezredes, igazgató elmondta, hogy a szervezet az elmúlt években fokozatosan előtérbe helyezte a proaktív hatósági munkát és tovább erősítette a preventív kommunikációt. Ennek körében a lakosság figyelmét többek között a lakástüzek, valamint a szén-monoxid-mérgezések veszélyeire irányította rá. A lezárult őrsprogram eredményeként az öt tűzoltóság és a három katasztrófavédelmi őrs, valamint a közreműködő önkéntes egyesületek tevékenysége tökéletesen lefedik a vármegye területét. A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó állomány képzési rendszere tovább korszerűsödött, gyakorlat orientáltabb lett. A teljes létszámmal működő vármegyei fő- és műveletirányító ügyelet felkészültségének eredményeként egyetlen káreseti bejelentés sem maradt intézkedés, és egyetlen tűzoltói beavatkozásra szoruló sem maradt segítség nélkül. Az igazgatóság folyamatosan figyelmet fordított a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek hatósági kontrolljára, különös tekintettel a veszélyes áruk szállítására, valamint a veszélyes anyagok telephelyen belüli előállítására, felhasználására, tárolására. Zala vármegyében sem történt olyan veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény, amely a lakosságra nézve veszélyt jelentett volna.

Második napirendi pontként a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2022. évi működéséről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a testület. Az alapítvány 2022-ben mind bevételét, mind nyereségét növelni tudta, mondta el Kustán Gyula ügyvezető igazgató-helyettes. A meglévő VOSZ-Pontok ügyfélkörének bővítése mellett új VOSZ Pontot nyitottak Keszthelyen. Tovább folytatták a népszerű Széchenyi Kártya programot, emellett a pályázatok megvalósítása is eredményesen zajlott 2022-ben. A saját tulajdonú, illetve az alapítvány üzemeltetésében lévő inkubátorházak is közel teljes kihasználtsággal működnek. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységén keresztül a vármegye önkormányzata eredményesen járul hozzá a térség mikro- és kisvállalkozásainak fejlődéséhez.

Takács Ottó Alajos tájékoztatója.

A beszámolót követően a közgyűlés módosította 2023. évi költségvetését: a Kormány által az energia-áremelkedés miatti többletköltségek fedezetének biztosítására nyújtott támogatás, valamint pályázati elszámolásból származó bevétel átvezetésével a költségvetés bevétel-kiadási főösszege 1.236.260 e Ft-ra módosult.

Negyedik napirendi pontként a közgyűlés a vármegye önkormányzata által benyújtott pályázatok jóváhagyásáról döntött. A HUNG-2023, nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló, valamint a Szlovénia-Magyarország Interreg VI-A Együttműködési Program pályázati felhívására két-két, míg az Interreg Duna Transznacionális Program pályázati felhívására egy támogatási kérelem benyújtását támogatta.

Utolsó előterjesztésként zárt ülésen tárgyalta meg a testület a Zala Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozásáról szóló javaslatokat. Az odaítélt díjak átadására a szeptemberi ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Vármegyei Közgyűlés)

Kustán Gyula az alapítvány működéséről számolt be.
Fotó: Zalatáj