A pacsaiak jövőjéről van szó

2023. 06 09. 09:25

A kormányablak egyelőre meghiúsult Pacsán. Kormányablakbusz szolgálja ki az ügyfeleket.

Érdekesen reagált Pacsa hivatalban lévő polgármestere és jegyzője a honlapunkon közölt „Miért nem jelenhetett meg a Pacsa és Környéke 3. oldala?” című cikkre. A közösségi oldalon Kelemen Tamás polgármester a következő kommentárt fűzte hozzá:

„Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A 3. oldal megjelenése kapcsán az alábbiakról tudom tájékoztatni.

Pacsa részéről közpénzből finanszírozott újságról van szó.

Önkormányzatunk és a Kiadó közt létrejött szerződés alapján a választáson induló jelöltek esetében egyenlő feltételeket kell biztosítania a lapszámban.

A fent nevezett oldalon a választáson induló kettő polgármester-jelöltből egy, a 14 képviselő-jelöltből csak három van bemutatva, hangsúlyozottan jelöltekként.

A választási eljárásról szóló jogszabály értelmében a választást megelőző 50 nap kampányidőszak.

A cikkek jelöltekként mutatják be a szereplőket, tehát ebben a formában és kihagyva a lapból az azonos megjelenési terjedelemben a másik 12 jelöltet jogszabályba ütköző.

Ezt nem lehet egyenlő tájékoztatásnak nevezni! Tisztelettel!”

A jövőről döntenek a pacsaiak.

Ami a kettő polgármesterjelöltet és a 14 képviselőjelöltet illeti, szerintem nem egészen pontos a meghatározás. Kelemen Tamás nem csak jelölt, hanem június 11-én estig hivatalban lévő polgármester. A 14 képviselőjelölt közül Dancsák Dávid, Gombos László János, Jakab Sándor és Sabján Péter – június 11-én estig ugyancsak hivatalban lévő önkormányzati képviselő. Más kérdés, hogy egyikük polgármesterjelölt, hárman pedig képviselőjelöltek. Vagyis a közszerepléstől nem lehetne eltiltani őket. Főleg akkor, ha Pacsa érdekében vezető politikusoknál próbálnak lobbizni. Egyébként, ha nem lennének Pacsa képviselő-testületének ma is tagjai, akkor miért vettek részt Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 31-én tartott ülésén? Miért szavazhattak a 14 napirendi pontról?

A jogszabályok fontos dolgok, tisztelt polgármester úr! Mi is figyelünk erre.

Dr. Benedek Karolina terjedelmes levelet küldött. Mivel nekem címezte, s nem hatalmazott fel a közlésére, nem oszthatom meg.

Ettől függetlenül válaszolnom kell néhány állítására, s felvetésére, mert ezek nem helytállóak. Azt írja, hogy az ominózus 3. oldal megjelenése miatt megkereshette volna a Zalatáj őt is. Igaz, sőt még az ENSZ Biztonsági Tanácsát is. Mi Pacsa Város Önkormányzatával kötöttünk szerződést, nem a jegyzővel. Az önkormányzatot pedig a polgármester képviseli.

Kelemen Tamás polgármester úr bejegyzése kapcsán már megjegyeztük, hogy az érintett jelöltek közül négy hivatalosan még a képviselő-testület tagja. Semmilyen törvény, rendelet nem tiltja, hogy szerepeljenek egy olyan lapban, amit az önkormányzat támogat.

Ami a politikai hirdetést illeti: annak törvényi előírásai vannak. Az Állami Számvevőszéknek a választás előtt a hirdetéseket közzétevő újságoknak jelezniük kell ezt. Ilyen szándék csak egyetlen érkezett, s az is a határidő után. Így meghiúsult.

Június 11-én este már eredmény várható.

Ami a jegyző asszony objektív, pártatlan, kiegyensúlyozott megjelenítésre való figyelmeztetését illeti: a számok és a tények makacs dolgok. Csak át kell lapozni a Pacsa és Környéke lap utolsó számait: tarol a Kelemen Tamással kapcsolatos cikkek száma, akár szerzőként, akár riportalanyként szerepel. A kifogásolt képviselők még elvétve sem. Az alpolgármester is kellő nyilvánosságot kap.

Erről jut eszembe tisztelt jegyző asszony: Önnek a munkáltatója Kelemen Tamás polgármester, vagy ő átadta ezt a jogkört az alpolgármesternek?

S még egy észrevétel: Kelemen Tamás egy levélben megkérdezte: vajon hitelesnek tartjuk-e, amit a feloszlatást kezdeményező képviselők a miniszter, s a többi szereplő szájába adtak?

Nos, mi soha nem gondoltunk arra az elmúlt években, hogy Kelemen Tamás bárkinek is szájába adott volna valamit azokban a cikkekben, amik a Pacsa és Környékében megjelentek.

Mi most csak azokra a felvetésekre reagáltunk, amik a Zalatáj Kiadót érintik. (Természetesen dr. Benedek Karolinának részletesen válaszolunk levélben.)

Tiszteletben tartva dr. Benedek Karolina szakmai felkészültségét, nehéz értelmezni hozzánk küldött levelének tartalmát. S azt is, hogy sajtóetikával kapcsolatban ad tanácsokat. Én ezt nem tenném meg a jegyzők törvényességi felügyeleti szerepével kapcsolatban. Most csak azt látom, hogy valami nem stimmel Pacsán.

A megoldásról döntsenek a pacsaiak június 11-én. Az ő sorsukról van szó.

Ekler Elemér

A témához kapcsolódó korábbi cikkünk:

Miért nem jelenhetett meg a Pacsa és Környéke 3. oldala? 2023.06.06.