Időközi polgármester-választás lesz Alsórajkon

2023. 06 02. 09:27

Július 9.-én polgármestert választanak Alsórajkon.

Alsórajk Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Alsórajk településen az időközi polgármester-választást 2023. július 09. napjára (vasárnap) tűzi ki. Alsórajk község megválasztott polgármestere, Neuhold-Marton Nóra Ibolya 2023. április 17-i hatállyal lemondott polgármesteri tisztségéről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 69. § (1) bekezdésének f) pontja szerint a polgármester e tisztsége megszűnik a tisztségről való lemondással.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése szerint: ha a polgármester megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.

A polgármester időközi választását a Helyi Választási Bizottság tűzi ki.

A választást a mandátum megüresedésétől számított 120 (százhúsz) napon belülre tűzi ki a Helyi Választási Bizottság. A választást úgy kell kitűzni továbbá, hogy a szavazás napja a kitűzés napját, azaz 2023. április 27. napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közzé essen, azaz 2023. július 06. napja és 2023. július 26. napja közé.

A szavazást vasárnap kell megtartani, a szavazás napja nem eshet a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy pünkösdvasárnapra.

Valamennyi határidőt és előírást figyelembe véve a Helyi Választási Bizottság az időközi választást 2023. július 09. napjára tűzte ki.

Telefonon kerestük a polgármestert, hogy lemondásának okairól kérdezzük, de lapzártáig nem tudtuk elérni.

A Zalatáj értesülése szerint a mai napig Orsós Mihály személyében egy jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A nyilvántartásba vétel határideje június ötödike.