A kiemelten kezelt bűncselekmények és a balesetek száma növekedett

2023. 04 28. 08:22

Ülést tartott a Zala Vármegyei Közgyűlés

A közgyűlés első napirendi pontja a rendőrségi beszámoló volt.

A Zala Vármegyei Közgyűlés 2023. április 27-én ülésezett, idén a negyedik alkalommal.

A testület első napirendi pontként a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitány, dr. Vereckei Csaba Iván beszámolóját hallgatta meg és fogadta el a vármegye közbiztonsági helyzetéről és az annak érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló előterjesztést. A testületi anyagból kiderült, csökkenés figyelhető meg az elkövetési hely szerint regisztrált bűncselekmények számában, a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma azonban növekedett. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2021. évi 1626-ról a 2022. évben 1852-re nőtt, ez a növekedés a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság adataiban különösen érzékelhető. 2022. évben 3 emberölés történt, a testi sértések száma, ezen belül a súlyos testi sértések előfordulása is növekedett. Halált okozó testi sértés bűncselekmény is történt 2022-ben, 2 alkalommal.

A kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárások száma csökkent, az embercsempészéssel összefüggésben elkövetett bűncselekmények száma nőtt. A lopások száma a 2021. évi 761-hez képest 2022. évben 862-re nőtt. Személygépkocsi lopás nem történt, a zárt gépjármű-feltörések száma 8-ról 14-re emelkedett. A lakásbetörések számában jelentős emelkedés figyelhető meg: 2021. évben 62, 2022. évben 93 eset került regisztrálásra. A rablások száma 7-ről 8-ra emelkedett. A kifosztások és a zsarolás esetszáma alacsony volt.

Növekedés volt tapasztalható a rongálások és a jármű önkényes elvétele bűncselekmények számában. A nyomozáseredményességi mutató a 2022. évben 75,6% volt, ami 7,2 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 444 volt, ezen belül mind a halálos balesetek, mind a súlyos esetek, és a könnyű kimenetelűek száma is emelkedett. Az ittasan balesetet okozók száma 10,4%-ról 8,6%-ra csökkent, a balesetek számának emelkedése ellenére. Az online térben elkövetett bűncselekmények – elsősorban csalások – száma a 2022. évben jelentősen megemelkedett.

Dr. Vereckei Csaba Iván vármegyei főkapitány a részletes írásbeli jelentést szóban is kiegészítette.

Az online térben elkövetett csalás bűncselekmény miatt a 2021. évben 384 esetben fejeződött be nyomozás, míg 2022. évben 710 ügy miatt indult. Mind a nyomozások, mind a bűnmegelőzési tevékenység során kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a megelőzésre, az elkövetők felderítésére és eljárás alá vonására, a bűnösen szerzett vagyon visszaszerzésére.

A 2022. évben 103 körzeti megbízotti, 6 körzeti megbízotti csoportvezetői és 4 körzeti megbízotti alosztályvezetői státusszal rendelkezett a szervezet, valamennyi körzeti megbízotti státusz betöltött volt. Az illetékességi terület 264 343 fős lakosságszámát figyelembe véve egy körzeti megbízottra átlagosan 2709 fő jutott. A polgármesteri hivatalokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel a kapcsolattartás rendszeres és folyamatos volt. A körzeti megbízottak tevékenységével a települések vezetői és az állampolgárok elégedettek voltak.

Az elkövetkező időszakra vonatkozó legfőbb célkitűzések között a főkapitányi beszámoló a lakosság szubjektív biztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, szélesebb sértetti kört érintő ügyekben eredményes megelőző és felderítő tevékenység kifejtését, a vezető baleseti okokkal kapcsolatos rendőri intézkedések eredményességének növelését, a nyári turisztikai szezon kihívásainak hatékony és eredményes kezelését, a kiemelt bűncselekmények eredményes felderítését, a nyomozások időszerűségének javítását emelte ki.

A második napirendi pont keretében a vármegyei közgyűlés 9 fő törvényszéki, valamint 4 fő fiatalkorúak elleni bűntetőeljárásban eljáró ülnököt választott az Országos Bírósági Hivatal jogszabályon alapuló felkérésére.

A közgyűlésen jelen voltak a városi kapitányok vezetői is. Balról dr. Farkas Tibor lenti kapitányságvezető, Kozma István keszthelyi kapitányhelyettes, Bencze László nagykanizsai kapitányságvezető, dr. Molnár József zalaegerszegi kapitányságvezető és dr. Vereckei Csaba Iván főkapitány.
Fotók: Zalatáj

A Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési jelentését a testület szintén elfogadta, amelyet a pénzügyi tárgyú napirendi pontok körébe tartozó, 2022. évi zárszámadásról és a maradvány megállapításáról szóló rendelet meghozatala követett. Zala Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetését a közgyűlés a 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletével 825.185 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel fogadta el. Az év során előirányzat szinten a költségvetés főösszege 1.615.764 e Ft-ra módosult. Az önkormányzatnak 2022. december 31-én nem volt adósságállománya, a 2023. évre már tovább tervezett maradvány összegén túl a jelen ülésen módosított 2023. évi költségvetésen 7.085 eFt összegű maradvány került átvezetésre. Emellett Zala Vármegye Önkormányzatának a CE-Spaces4All című nyertes pályázata 2023. évi megvalósításhoz kapcsolódó források épültek be a költségvetési rendeletbe. A többletbevételek között az önkormányzat által szervezett falu- és tanyagondnoki képzésre jelentkezők végleges számából adódó 2.120 e Ft-os többletbevétel is rögzítésre került.

Hatodik napirendi pontként a közgyűlés a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadását és Alapító Okiratának módosítását tárgyalta. Az előterjesztéshez kapcsolódó határozattal a testület elfogadta a társaság beszámolóját, a Kft. Felügyelő Bizottságába két új tagot választott és ennek alapító dokumentumon történő átvezetése mellett a cég elnevezésének módosításáról is határozott.

A Magyar Államkincstár felhívására ismét változott a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal alapító okirata, ezúttal is jogszabály változásból eredő módosításra – egy kormányzati funkció kód törlésére – volt szükség.

Az ülés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásával zárult. (Forrás: Zala Vármegye Önkormányzata)