Zala vármegye felkészült a katasztrófa helyzetekre is

2023. 04 24. 09:00

Dr. Sifter Rózsa (b2) tartott beszámolót.

Április 20-án tartotta tavaszi soros ülését a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság, amelyen hét napirendi pontot tárgyaltak meg.

Az első napirendi pontban a 2022. év feladatairól számolt be dr. Sifter Rózsa főispán, a védelmi bizottság elnöke. Előterjesztésében kiemelte, hogy a sárfolyások elleni védelem megvalósításával kapcsolatos eljárásrendet 2022-ben ismét felülvizsgálta a bizottság. Horváth Péter tűzoltó őrnagy, a bizottság titkára ezt követően az Ukrajnában kialakult humanitárius katasztrófa miatt vármegyénkbe érkező menekültekkel kapcsolatos feladatokra tért ki.

Pataki Zsolt ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztályának képviselője előterjesztéseiben az elmúlt időszakban végrehajtott szervezeti változásokról, illetve a védelmi és biztonsági rendszert érintő átalakításról tájékoztatta a bizottságot.

Hét napirendi pontot tárgyaltak.
Fotók: Zala Vármegyei Kormányhivatal

Szabó István tűzoltó alezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató-helyettes katasztrófavédelmi szakmai előterjesztéseket tárt a bizottság elé. Elsőként a szabadtéri tűzesetek vármegyét érintő tapasztalatait mutatta be, majd a vizek kártételei elleni felkészülés helyzetének ismertetésére került sor. Ez utóbbi előterjesztést Busa Tamás, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgató-helyettese a vármegyét érintő aktuális vízügyi információkkal egészítette ki.

Sághegyi Attila alezredes, a bizottság titkárhelyettese foglalta össze – hatodik napirendi pontként – a 79/2023. számú kormányrendeletben megjelent, a gazdaság mozgósítási tervezést és a védelmi igazgatást érintő feladatokat.

Végezetül a vármegyét érintő soknemzetiségű Horizon projekt ismertetésére került sor. Sárga Sándor, a Zala Különleges Mentők és Tűzoltó Egyesület elnöke a szervezet és a bizottság együttműködését, a közös stratégiai programok jelentőségét részletezte. Huszti Levente nemzetközi projekt koordinátor pedig a projekt lényeges elemeit és feladatait mutatta be, kiemelve az egyesület, egyúttal Zala vármegye egyedüli részvételét a Közép-Kelet Európai térségből, ebben a korábban kizárólag Nyugat-Európát képviselő szervezeteket felsorakoztató kutatási projektben. (Forrás: Zala Vármegyei Kormányhivatal)