Pápai követ Zalabérben és Zalaszentgróton

2023. 03 31. 08:57

Angelo Rotta és kísérete Zalaszentgróton.

80 évvel ezelőtt, 1943 áprilisában látogatott Zala vármegyébe Angelo Rotta pápai nuncius. XI. Pius pápa 1930-ban nevezte ki Magyarország apostoli követévé, melyet tizenötéven keresztül töltött be. Feladatát nagy gonddal, odaadással végezte. Felemelte szavát a háború üldözöttjeinek védelmében.

1939 őszén jelentős számú lengyel menekült érkezett hazánkba, akiknek ellátása és gondozása hatalmas feladat elé állította a hivatalos magyar szerveket. A menekültek részére szállást, élelmet kellett folyamatosan biztosítani. Szinte a semmiből nőttek ki a lengyel menekülttáborok, melyek kezdetben nem voltak megfelelően felszerelve. A fekhelyek eleinte földre szórt szalmából álltak. A gondokon országos összefogás segített. Egyszerű emberek fogadtak be lengyel menekülteket, szállást és étkezést biztosítottak számukra. Nemzetközi segélyszervezetektől pénzt, ruhát kaptak.

A lengyelek zöme 1941 közepére elhagyta hazánk területét, és a külföldön szerveződő lengyel hadsereghez csatlakozott. Hazánkban, mintegy nyolcezer lengyel menekült maradt, kiknek gondozását a külföldi segélyek mellett a Magyar Állam biztosította. Az Apostoli Szentszék is Angelo Rottán keresztül részt vett a segélyek elosztásában, támogatta a menhelyek felállítását, betegek gondozását, egyetemi hallgatók oktatását. 1943-ban Angelo Rotta végiglátogatta a magyarországi lengyel polgári- és katonai táborokat.

A Zalamegyei Újság 1943. április 15-re jelezte az előkelő vendég és kísérete érkezését. A nuncius először a zalabéri lengyel tiszti tábort kereste fel. A faluban lévő kastélyban mintegy 100 lengyel tiszt volt elszállásolva. Zalabérben a Templom téren Zala vármegye nevében dr. Schmidt Jenő vármegyei főjegyző üdvözölte az előkelő vendéget. A Gutmann kastélyban a táborparancsnokság és a lengyel tisztikar nevében Baló Zoltán alezredes, a H. M. 21. osztályának (ez az osztály irányította a hazánk területén lévő lengyel katonai táborokat) vezetője mondott üdvözlő beszédet.

Az ebéd elfogyasztása után Angelo Rotta és kísérete a Zalaszentgróton működő lengyel tábort látogatta meg. A pápai legátust itt a Károlyi kastély kertjében Scheller Jenő apátplébános üdvözölte latin nyelven, a járás nevében dr. Forintos László főszolgabíró magyar nyelven, a község (város) nevében Holzapfel L. Rudolf községi vezető jegyző szintén német nyelven. A köszöntők elhangzása után a nuncius megköszönte az üdvözlő szavakat, majd a térdre boruló jelenlévőknek pápai áldást osztott. Gépkocsiba szállt kíséretével és a közeli Korona Szállóban lévő lengyel internáltak szállására hajtott. A Korona Szálló kapujában lengyel tisztekből alakult énekkar latin és lengyel egyházi énekek magasztos hangjaival köszöntötték a főpapot, majd a tábor lengyel rangidőse üdvözölte német nyelven. Ezután a szálloda udvarán a lengyelek is pápai áldásban részesültek, szentképeket és kegyérmecskéket kaptak, a lengyel gyerekek (tisztek családtagjai) pedig édességet. A Korona Szálló nagytermében az uzsonna elfogyasztása után a nuncius megelégedésének adott hangot a lengyel internáltak „magyaros vendégszeretettel való ellátásáért.” Gépkocsiba ülve Angelo Rotta és kísérete Keszthely felé távozott. „Minden örömét hagyva emlékül a zalaszentgrótiknak és az itt vendégként kezelt lengyel testvéreknek.” A nuncius kíséretében volt id. Antall József, a polgári lengyel táborokért felelős menekültügyi kormánybiztos is.

Angelo Rotta nagyon sokat tett a magyarországi zsidóság megmentéséért is. 1945 áprilisában a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet nyomásra kiutasította Magyarországról.

„A nuncius minden táborban kifejezte elismerését az ott látott rend, tisztaság, fegyelmezettség és az emberséges bánásmód felett. „Mindenkor elhangzott a hála szava a magyar nemzet iránt, hogy az idekerült, itt menedéket találtak becsületes jó bánásmódban részesültek.”

Vikár Tibor