Hogy áll Magyarország és Zala vármegye? (2.)

2023. 03 21. 11:03

Aktuális kérdések a gáz- és kőolajszankciók idején

A Budafapuszta II-es kútból olaj ömlik az ideiglenes tárolómedencébe 1937-ben.

A háború, a különböző szankciók, az energiaválság rendkívül nehéz helyzetbe hozta Európát. A Zalatáj arra volt kíváncsi, hogy az Európai Unió által hozott ésszerűtlen lépések hogyan érintik hazánkat, s milyen lehetőségek vannak a magyar kőolaj- és földgáz kitermelésének fokozására. Természetesen azt is megkérdeztük, hogy szűkebb pátriánk, Zala vármegye – amely bölcsője a magyar kőolaj és gáziparnak – milyen szereplője jelenleg az ágazatnak.

Kérdéseinkkel a MOL Nyrt. Kommunikációjához fordultunk, ahol részletes tájékoztatást adtak a Zalatájnak. Ezt osztjuk meg olvasóinkkal.

Végül, de nem utolsósorban: szűkebb pátriánk, Zala vármegye milyen szerepet tölt be jelenleg a kőolaj és földgáz kitermelésében, földgáztárolásban? Vannak-e fejlesztési elképzelések?

A Zalai Régió, azon belül pedig Budafa igen előkelő helyet tölt be a magyarországi olaj és gázipar életében, hiszen Budafa a magyar olajipar bölcsője. 1937. február 9-én a Budafa-1. sz. fúrás földgázt adott, majd 1937. november 21-től a Budafa-2. sz. fúrás napi 10 300 m3 földgázt és 62-65 m3 jó minőségű kőolajat termelt. Ezzel valójában megszületett a magyarországi kőolaj- és földgázipar.

A pusztaedericsi gáztároló felszíni építményei és berendezései.

Az elmúlt évtizedek alatt számos változásnak lehettünk tanúi, amelyek nemcsak mindennapi életünket, de a munkánkat és vele együtt a MOL-t is jellemezték, jellemzik a mai napig is. Az egykori budafai, lovászi, nagylengyeli üzemek ma már régi formájukban nem léteznek, de a munka, ami egykoron jellemezte a térség olajiparát nem szűnt meg, csak kissé átalakult. Jelenleg mintegy 140-150 kolléga dolgozik a Dunántúlon, a Somogy és Zala Régiókban.

A két régión belül összesen 6 db termelési terület található:

Zalában: 1. Budafa – Hahót-Pusztaszentlászló, 2. Bajánsenye – Ortaháza – Lovászi, 3. Nagylengyel.

Somogyban: 4. Sávoly – Bajcsa és Belezna, 5.  Csombárd – Mezőcsokonya-Nyugat, 6.  Babócsa – Barcs – Vízvár.

A régiókat egy-egy régióvezető irányítja, akiknek a munkáját egy-egy technológus mérnök segíti. A termelési területeket üzemvezetők, termelőmesterek és termeléstechnikus kollégák irányítják, valamint gépész, műszeres, villamos és kútkarbantartó szakemberek végzik a technológiákon és a létesítményeken a karbantartási feladatokat.

2022-ben a MOL olaj és gáztermeléséből a zalai régió mintegy 4 százalékkal, a somogyi régió mintegy 7 százalékkal vette ki a részét, ami szép eredmény ahhoz képest, hogy aránylag idős mezőink vannak, mint pl.:

Budafa 1937 -> 86 éves lesz idén, Lovászi 1940 -> 83 éves, Nagylengyel 1951 -> 72 éves, Ortaháza 1970 -> 53 éves.

Az olaj és a gázmezőink termelése folyamatos, az év 365 napján azért dolgozunk, hogy ellássuk szénhidrogénnel Magyarországot. A kutak és a feldolgozó, előkészítő létesítmények, technológiák karbantartására, valamint a fejlesztésekre, az új ötletek megvalósítására nagy hangsúlyt fektetünk. Így mind Somogyban (pl. Sávoly térsége), mind Zalában számos projektet futtatunk, amellett, hogy nagy hangsúlyt helyezünk a fent említett régi mezőink működésének fenntartására.

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Zalaegerszegen.
Fotók: archív

Jelenleg Zala tekintetében az Ortaházi „0” ponton adunk ki megfelelő paraméterek szerint előkészített földgázt az Országos Távvezetéki Rendszerbe (OTR), mely vagy a fogyasztókhoz jut el, vagy pedig az MFGT Pusztaedericsi Földalatti Gáztárolójába kerül betárolásra.

Somogyban Csombárd látja el a környékbeli településeket földgázzal, illetve Babócsán szintén regionális gázellátás történik a környék településeit érintően, valamint az OTR-re is adunk ki földgázt. A megtermelt nyersolajat tartálykocsik segítségével a százhalombattai Dunai Finomítóba szállítjuk további feldolgozásra.

Emellett intenzív kutatási tevékenységet folytatunk a területen – a MOL-hoz tartozik a Zala-nyugat és Bázakerettye koncesszió, ahol a közelmúltban szeizmikus méréseket folytattunk. Bízunk abban, hogy ezek kiértékelése fúrásokhoz és újabb felfedezésekhez vezethet.

Fentiek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a dunántúli szénhidrogén-bányászatnak nem csak múltja, hanem jelene és jövője is van. Ennek érdekében végzik kollégáink mindennapi munkájukat nagy alázattal és odaadással. (A földgáztárolás a Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetéséhez tartozik, nem a MOL-hoz, így az erre vonatkozó kérdésre nem tudunk válaszolni.)

(Vége)

Hogy áll Magyarország és Zala vármegye? (1.) (2023. 03. 20.)