Feloszlatta magát a pacsai képviselő-testület (Frissítve)

2023. 03 16. 10:27

Kelemen Tamás polgármester szerint nem igaz, hogy nem tájékoztatott és hogy a város vele nem fejlődött.
Fotó: Horváth Attila

Az önfeloszlatást öt önkormányzati képviselő kezdeményezte a hétből, a március 14-re, keddre összehívott rendkívüli ülésen.

Csalló Ervin, Dancsák Dávid, Gombos László János, Jakab Sándor és Sabján Péter azzal indokolta a drasztikus lépést, hogy „a polgármester részéről nem tapasztalható együttműködési készség, fontos kérdésekben nem vonja be a képviselő-testületi tagokat a döntéshozatalba, előzetesen nem egyeztet velük”, ezért megrendült a bizalmuk a polgármesterben, az ő vezetésével nem látják biztosítva a város fejlődését. A képviselők azt is sérelmezték, hogy szerintük másodkézből értesült a testület arról, hogy bezár az okmányiroda, amit a kabinet kormányablakká szeretett volna fejleszteni. Ez azonban nem történt meg, s a képviselők úgy vélelmezték, hogy erről a Covid alatt önállóan dönthetett a polgármester, mivel az ügyben testületi döntés tudomásuk szerint nem született. Állították: hiába próbáltak erről bővebb információhoz jutni, nem jártak sikerrel. Mindezek okán úgy érzik, már nem tudnak együtt dolgozni Kelemen Tamással.

A testületnek – habár rendkívüli ülésről volt szó – kéttucatnyi előterjesztést kellett megvitatni, köztük számos határidőset. Kelemen Tamás kétszer is kijelentette az ülésen, hogy ezek sorában volt olyan, amiről saját hatáskörben, a képviselők nélkül is dönthetett volna, mégsem tette meg, inkább behozta az anyagot az ülésre.

Bő egy óra alatt megszületett a döntés szinte minden napirendi pont kapcsán, az egyetlen kivétel az önfeloszlatásról szóló indítvány volt, amit a képviselők az első napirendi ponti helyről az ülés végére helyeztek át azért, hogy a többi ügyben legyen határozat. A határozati javaslatok többségét a testület vita és módosítás nélkül, egyhangú igen szavazatokkal fogadta el.

Amikor pedig elérkeztünk ahhoz a bizonyos, ominózus előterjesztéshez, Kelemen Tamás, a most második ciklusát töltő polgármester magához vette a szót és jó ideig el sem engedte. Cáfolta, hogy nem adott volna mindig kellő és elegendő információt a képviselők számára, s azt is furcsállta, hogy ez – a testületi tagok túlnyomó többségével – kilenc éve tartóegyüttmunkálkodás után derül ki, illetve okoz sérelmeket. De ha ez így is van valóban, mint mondta, bármikor odamehettek volna hozzá a képviselők és jelezhették volna neki, hogy ez, vagy az nem tetszik. Ilyen azonban nem történt. Kijelentette: ő maga is sajnálja, hogy nemhogy nem lesz kormányablak az okmányirodából, de be is zár – azonban ez állítása szerint felsőbb döntés, amibe az önkormányzatnak beleszólása nincs. Mint mondta, az energiaárak drasztikus növekedése miatt egyébként az országban számos helyszínen volt, van példa hasonlóra, erről szól a postahivatalok bezárása is. Az önkormányzati hivatalok a térségben is nem egy helyen szűkített nyitva tartással működnek az energiatakarékosság érdekében, Pacsánál azonban nem ez a helyzet, s az is nagy eredmény, hogy nem kellett dolgozókat elbocsátani. Ami a város fejlődését illeti: a polgármester felsorolt több, az utóbbi két évben megvalósult beruházást, melyek közül a 75-ös út felújítását emelte ki, amiért más települések is lobbiztak, de végül Pacsa örülhetett.

A képviselő-testület nevében Sabján Péter megköszönte a polgármester eddigi munkáját.

Ezt követően Bokor Ferencné alpolgármester kért szót, aki lényegében azt fogalmazta meg, hogy a képviselők az elmúlt években önállóan is tehettek volna lépéseket számos ügyben, ám ilyesmi nem történt. Hangsúlyozta, csupán egy év van hátra a következő önkormányzati választásig, de a képviselők nem hajlandók megvárni azt, amit állami pénzből lehetne lebonyolítani, inkább vállalják, hogy most önkormányzati büdzséből kell 5 millió forintot kifizetni a várhatóan tavasz folyamán lebonyolítandó választásra.

A jegyző, dr. Benedek Karolina törvényességi kifogásokat fogalmazott meg. Arra emlékeztetett, hogy az Alaptörvény értelmében a polgármesternek és képviselőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy együtt folytathassák a munkát, a testület feloszlatása csak a legutolsó állomás lehet.

Ezt követően név szerint kellett szavazni arról, ki támogatja a képviselő-testület feloszlatását. Öt igen hangzott el.

Horváth Attila

* * *

A cikkel kapcsolatban két észrevételt kaptunk Kelemen Tamás polgármestertől:

A rendkívüli ülésen a napirend kiegészítése kapcsán a feloszlatást kezdeményező képviselők részéről tárgybani kiegészítés nem történt, nem kértek szót.

1. Sabján Péter képviselő a polgármester hozzászólását követően nem a polgármester munkáját köszönte meg, mint ahogy az olvasható, hanem a következőket mondta: „Megköszönöm polgármester úrnak, hogy felsorolta a közös munkánk eredményét, ez mindig úgy történt, hogy a testület támogatta ebben a munkájában.” (Ezzel ellentétes, éppen ezért meglepő a mellékelt beadványukban szereplő indokolás.)

2. Az okmányirodával kapcsolatosan egyetlen szó sem hangzott el egyik képviselő részéről sem az ülésen, és a beadványukban sem szerepel, így a cikk első bekezdése nem az ülésen elhangzottakat tartalmazza.

Mellékletben küldöm a tárgyalt előzetesen benyújtott előterjesztést, amiről döntés született.

 

* * *

A soron kívüli közgyűlésen elhangzottakat nyilvánvalóan befolyásolhatta a rendkívüli helyzet, a felfokozott érzelem, s ez érződik a tudósításon is. Ahhoz, hogy reális képet kapjunk a Pacsán kialakult helyzetről, természetesen további érintetteket is célszerű megszólaltatni.

A lényeg az, hogy higgadt, tárgyilagos vélemények alapján tudják megítélni a helyzetet a pacsai polgárok. Ezért a témával részletesen foglalkozunk majd nyomtatott újságainkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu) is a jövőben.

Az időközi választás időpontjáról a helyi választási iroda határoz, várhatóan két héten belül.

Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő