Ingyen szerették volna a nagykanizsai társulás ingatlanát

2023. 03 09. 08:49

A települések polgármesterei nem hagyták, hogy az ÉVE akarata érvényesüljön

Vlasicsné Fischl Timea lett a társulás új elnöke.
Fotó: Zalatáj

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (melyet a dél-zalai város és 26 környező település alkot) március 6-ai ülésén sikerült felpaprikáznia a hangulatot a város delegáltjaként jelen lévő dr. Schauta Marcellnek, az ÉVE önkormányzati képviselőjének. A nagykanizsai közgyűlés többségi frakciója képviseletében ugyanis azt kérte a többi önkormányzattól, hogy ingyenesen adják át a társulás Bajza utca 2. szám alatti telephelyét a kanizsai önkormányzatnak, mert az ingatlanra szüksége van a városnak. Tette ezt azután, miután részletezte, hogy a társulás csak veszteséget termel.

Emlékezetes: a legutóbbi, február végi közgyűlésen dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője terjesztette be, hogy a közgyűlés azonnali hatállyal hívja vissza Balogh László polgármestert a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás tanácsából (melynek amúgy az elnöke is volt), helyére pedig delegálja dr. Schauta Marcell önkormányzati képviselőt. Ezt a balliberális-jobbikos frakció tagjai meg is szavazták annak érdekében, hogy maguk közül való képviselhesse a tanácsülésen a frakcióakaratot, azaz hogy a társulás önként és dalolva adja át a városnak – pontosabban papír szerint a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulásnak, melynek történetesen Schauta az elnöke – a székhelyéül szolgáló Bajza utca 2. alatti épület rá eső részét és költözzön ki belőle. Az elképzelések szerint a szintén az ingatlanban működő Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.-t a város megvásárolná, s ezzel megszerezné a teljes tulajdonjogot a társulás ingatlanvagyona felett.

Dr. Schauta Marcell több levelet is írt az ülést megelőzően a társulási tanácstagoknak, azaz a polgármestereknek, melyekben felajánlotta, hogy: „amennyiben úgy hozná a sors, akkor a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bármikor alapíthat újra költségvetési szervet, gazdasági társaságot, amelyhez a város helyiséget biztosítana, de jelenleg ez nem szolgálja a térség településeinek javát”. Szerinte a működés az évek alatt 100 milliós költséget generált, anélkül, hogy abból a városnak haszna lett volna.

Jakab Sándor, a társulás alelnöke: „Az ÉVE-frakció részéről átgondolatlan, a környező települések érdekeit semmibe vevő döntések születnek”
Fotó: Zalatáj

Abban a levélben pedig, amit az ülést megelőző napon, vasárnap küldött a térség polgármestereinek, kérte, hogy indokait vegyék figyelembe, és „Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás tanácsa támogassa Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének döntését, amennyiben a Nagykanizsa- Surd-Zalakomár Szociális Társulás az ingatlan ingyenes használati kérelmével fordul a társuláshoz.”

– Társulásunk tagtelepüléseinek polgármesterei közül a történtek miatt többen is megkerestek és felháborodásuknak adtak hangot, sérelmezték, hogy a nagykanizsai közgyűlés Balogh László elnök urat visszahívta, akivel valamennyi településvezető együtt tudott dolgozni és a város képviselete mellett a közös döntések meghozatalakor figyelembe vette a környező települések érdekeit is – szögezte Jakab Sándor, Újudvar polgármestere, a társulás alelnöke. – A polgármesterek szóvá tették, hogy a Bajza utcai ingatlant a társulás vásárolta meg úgy, hogy akkor Nagykanizsa nem élt az elővásárlási jogával. Az ingatlant pályázatból újítottuk fel és azóta is funkciójának megfelelően működtetjük. Az újonnan delegált képviselő úr személyesen nem találkozott a polgármesterek többségével, nem ismeri a társulás eddig végzett munkáját, ennek ellenére kritizálta, leminősítette Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás működését és a város ÉVE frakciójának jóváhagyásával már javaslattal is élt az ingatlan ingyenes átadására. Sokunk szerint felháborító, hogy Nagykanizsa közgyűlésének jelenlegi többsége ismételten semmibe veszi a térség településeinek érdekeit, ahogy ezt már megtette korábban a Vízmű Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések során is. Szerencsésebb lenne, ha e helyett inkább tudomásul vennék, hogy a város csakis a környező településekkel együtt tudja megvalósítani fejlesztési céljait, tehát együtt kell(ene) működnünk. Mi pedig, akik falun élünk, nem vagyunk hajlandók semmilyen erőszakos, átgondolatlan, csak a város közgyűlésében többségben lévő ÉVE-frakció támogatásával meghozott határozatot végrehajtani, amelyek ráadásul saját településeink lakosságát is hátrányosan érintenék. A falun élő emberek egyenrangúak a városiakkal, nem engedhetjük meg, hogy amiért sok éven keresztül közösen dolgoztunk, azt ingyen átadjuk és ellehetetlenítsük társulásunk működését. Polgármester társaim a társulási ülésen is elmondták a véleményüket dr. Schauta Marcell képviselő úr javaslatáról, aki ezek után Nagykanizsa Megyei Jogú Város felhatalmazásával élve, 19 jelenlévő településvezető ellenében egyedüliként nem fogadta el társulásunk ez évi költségvetését, így minősített többség hiányában jelenleg még nincs a társulásnak elfogadott büdzséje.

Dr. Schauta Marcell az ÉVE akaratát próbálta átverni a közgyűlésen, nem sikerült.
Fotó: Zalatáj

Jakab Sándor hozzátette: amennyiben a lakosságszám arányában megállapított hozzájárulást Nagykanizsa Megyei Jogú Város a saját költségvetésébe nem tervezi be és nem hajlandó azt a társulásnak átadni, a társulás végső esetben akár ki is zárhatja a várost tagjai sorából – ám ezzel természetesen, nem szeretnének élni, mert továbbra is az együttműködés a cél. Az alelnök azt is elmondta: az ülés 6. napirendi pontjaként zárt ülés keretében került sor az új elnök megválasztására. Ő alelnökként Vlasicsné Fischl Timeát, Szepetnek község polgármesterét ajánlotta a társulás tagjainak az elnöki posztra. Javaslatát a társulás tagjai egyhangúlag (azaz dr. Schauta Marcell is) támogatták, így március 6-tól a jövőben ő látja el a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás elnöki teendőit.

– A bizottsági tagok mellett a társulás munkáját továbbra is segíteni fogom alelnökként – jelentette ki Jakab Sándor. – Megbízatásunk a következő helyhatósági választásokig szól, célunk pedig változatlan: Nagykanizsa városával együttműködve, közösen fejleszteni a térséget. Mindehhez azonban nyugodt légkörre, a város és a települések közötti normális párbeszédre lenne szükség, de amíg a nagykanizsai közgyűlésben politikai csatározások zajlanak és az ÉVE-frakció részéről átgondolatlan, a környező települések érdekeit semmibe vevő döntések születnek, addig erre kevés esélyt látok.

A társulás költségvetését a törvényes működéshez március 15-ig kell elfogadni.

Horváth Attila