Andor Imre emlékére

2023. 02 01. 11:32

Életének 93. évében elhunyt Zalaegerszeg köztiszteletben álló polgára, a Magyar Arany Érdemkereszttel és Mindszenty Emlékéremmel kitüntetett Andor Imre. Isten nyugosztalja!

Andor Imre 1930. november 29-én született Zalaegerszegen. Édesanyja Neufeld Irén háztartásbeli, édesapja Andor Béla szabómester, ő tartotta karban Pehm (Mindszenty) apát-plébános reverendáját. Szalonjában rendszeresen jelent meg a megye és a város vezető értelmisége akár egy kis kvaterkára, köztük Mindszenty József is.

Andor Imre 1949-ben Zalaegerszegen a Deák Ferenc reálgimnáziumban érettségizett. 1949-50-ig a Zalaegerszegi Városi Tanácsnál dolgozott, 1950-1952-ig sorkatonai szolgálatát töltötte, majd a Lovászi Kőolajtermelő Vállalatnál, 1954-től a Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalatnál, mint mezőgazdasági kárszakértő dolgozott. 1970-től 1983-ig a Bányász Szakszervezet munkás-érdekképviseletnél, mint területi titkár, a sport, szabadidős tevékenységek, és a kultúra tervezésének, terjesztésének felelőse volt. Felsőfokú tanulmányai során szociológiával és történelemmel is foglalkozott.

1983-ban a rendszerváltozás előtt a keresztény hitélet üldözöttjévé vált, mivel nagyobbik fiát egyházi iskolába íratta, munkahelyéről azonnal eltávolítottak.

Andor Imre levéltártári kutatásokat végzett, és anyaggyűjtésbe kezdett Mindszenty József zalaegerszegi tevékenységéről. Az összegyűjtött és rendszerezett fényképes anyagból (korabeli újságcikkek, iratok, a bíboros személyes felegyezései, levelezései, stb.) egy tablógyűjteményt is készített. A kutatás során megfogalmazódott benne, hogy a sok téves tanítás miatti helytelen ismereteket a boldogéletű főpapról helyesbíteni kell, és minél több emberhez kell eljuttatni kiállítás formájában a valós igazságot. E küldetéstudat hozta létre az első tárlatot a zalaegerszegi Mária Magdolna templomban elsősorban a plébániával és várossal kapcsolatban.

A Mindszenty nevet viselő, (korábban általa létrehozott iskola és zárda épületében), általános és középiskolában, annak újraindításának 10. éves évfordulóján, az anyag bővebbé vált főleg az intézményhez kapcsolódóan, ahogy a zalaegerszegi ferences templomban is, ahol már a ferencesek tevékenysége, és a várossal kapcsolatos életút kiegészült egy teljesebb életpálya bemutatásával. Azóta számtalan helyen volt már a tárlat, többek között Csehimindszenten a bíboros szülőfalujában, Budapesten, Szentendrén, Rédicsen, Sopronban, Szombathelyen, Sopronkőhidán. A kiállítás meghívást kapott még az ország több városába, de külföldre is, például Lengyelországba. Küldetésének érezte, hogy pap fiaival járja az országot, hogy missziójukkal megismertessék a főpap igazi életét és valódi munkásságát. (Forrás: Mindszenty Társaság)