Lakossági tájékoztató és rendkívüli testületi ülés

2023. 01 13. 14:39

– avagy az alibánfai torony (4.)

A torony – bár az alapozás már megtörtént – egyelőre nem épül tovább…

Január 12-én este nagy érdeklődéssel kísért lakossági tájékoztatóra került sor az alibánfai faluházban. A fokozott részvétel köszönhető volt annak is, hogy a település lakossága először kaphatott annak a Vodafone-toronynak a létesítéséről nyilvános, személyes tájékoztatást, aminek az alapjait már le is rakták a falu belterületén.

Eredetileg január 26-án került volna sor a fórumra, de a lakossági tiltakozás miatt előbbre hozták az időpontot.

Az ilyenkor szokásos menetrend szerint zajlott az ülés, bár a feszültség tapintható volt, ami teljesen érthető. Ám azt a bizonyos határt nem lépte át az indulatok hevessége, így mondhatni, hogy a mai kornak megfelelő civilizált körülmények jellemezték az összejövetelt.

A csúcs sem a lakossági tájékoztatóhoz köthető, hanem az azt követő rendkívüli testületi üléshez, amelyen három határozat is született. A lényeg ezekben van. Olvassák el!

Ekler Elemér
(Folytatjuk)

Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat

Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági fórumon (tájékoztatón) elhangzottak figyelembevételével, az önkormányzat kezdeményezi, hogy a Vantage Towers Zrt. az Alibánfa belterület 31/1 helyrajziszámú ingatlan 100 m2-es bérbe vett területén, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság K/24831-10/2022. iktatószámmal kiadott – elektronikus hírközlési építmény – építési engedélye birtokában megkezdett beruházását, melyet a távközlési passzív infrastruktúra telepítése kapcsán kezdett meg, függessze fel.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Blaskovics László polgármester

Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat

Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági fórumon (tájékoztatón) elhangzottak figyelembevételével, további egyeztetéseket kezdeményez Vantage Towers Zrt-vel. Az egyeztetések azt célozzák meg, hogy az Alibánfa belterület 31/1 helyrajziszámú ingatlan tekintetében az  engedélyezett – elektronikus hírközlési építmény – a műszaki igények figyelembevételével –  más területen kivitelezhető e.

Az építésére az új területként egy a lakóházaktól legalább 200 méteres hatókörben található ingatlant keres.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Blaskovics László polgármester

 Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (I.12.) számú képviselő-testületi határozat

Alibánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a Vantage Towers Zrt. által építendő – elektronikus hírközlési építmény – lehetséges új helye meghatározásra kerül, felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonosával  tárgyalások folytatására, valamint a szükséges intézkedések megtételére, dokumentációk aláírására.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalásokról, valamint minden egyéb információról egyeztessen a képviselő-testülettel, valamint folyamatosan tájékoztassa a település lakosságát a lehető legszélesebb körben.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Blaskovics László polgármester

 

A testület döntött, a lakosságnak fogalma sem volt róla 1. rész (2023.01.09.)

Január 12-én tájékoztatják a lakosságot 2. rész (2023.01.10.)

Pethőhenye választ vár a szomszéd falutól 3. rész (2023.01.11.)