Pethőhenye választ vár a szomszéd falutól

2023. 01 11. 15:19

– avagy az alibánfai torony (3.)

A légifelvételen is jól látszik a két falu közelsége.

Átlépte a faluhatárt az Alibánfára tervezett Vodafone-torony ügye. Ma, január 11-én ugyanis a szomszédos Pethőhenye képviselő-testülete nevében Deák István polgármester hivatalos levélben kért tájékoztatást Alibánfa vezetésétől a beruházás részleteiről, annak élettani hatásairól. A levelet változtatás, kommentár nélkül közöljük.

„Tisztelt Képviselő-testület!

Pethőhenye lakossága 2023. január 09-én az Alibánfán felépítésre kerülő adótorony ügyében megkereste Önkormányzatunkat, hogy a két település közelsége miatt (500 m) tudomásunk van-e a beruházásról?

Az önkormányzat az internetről értesült arról, hogy Alibánfa település központi részén Alibánfa Község Önkormányzata által bérbeadott 31/1 hrsz-ú ingatlan 100 m2-es területén a Vantage Towers Zrt. adótorony építését tervezi.

Az adótoronnyal kapcsolatban sem Pethőhenye Önkormányzatát sem a jegyzőséget nem kereste meg Alibánfa Önkormányzata.

A lakosság tájékoztatása érdekében kérjük Alibánfa önkormányzatát, hogy küldje meg az adótoronnyal kapcsolatos hatástanulmányokat, a Budapesti Műszaki Egyetem állásfoglalását, valamint erre a toronyra és az esetleges fejlesztésekre vonatkozó egészségügyi határértékek jegyzőkönyvét.

Lakosságunk nagy része szintén felháborodott az interneten megjelent cikk kapcsán, méhészek, állattartók is felkeresték az önkormányzatot, mivel állításuk szerint bizonyított tény, hogy a felépülő torony kisugárzása mind a rovarokra, mind az állatokra veszélyes. Mint az Önök által is ismert, Pethőhenyén közel 10 méhész folytat tevékenységet.

A  2022. május 13-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletében lévő, a bérlő zrt.-vel kötött/kötendő bérleti szerződés 2.1.3. pontja lehetővé teszi a bérlőnek, hogy a szerződés „B” függelékében rögzített számban további albérlőket fogadjon be, akik a bázisállomást fejleszthetik, átépíthetik, bővíthetik stb. Amennyiben megépül az adótorony, úgy a bérbeadó önkormányzat szándékozik-e gátat szabni a bázisállomás további bővítése, fejlesztése ügyében.

Alibánfa Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 1. tervlapja szerint a bérbeadott 31/1 hrsz-ú ingatlan Lfo1 övezetben helyezkedik el. Az OTÉK 14. § (1) bekezdése értelmében  »A falusias lakóterület lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.«  A község központi részén működő adótorony amellett, hogy településképi szempontból is erősen kifogásolható, mennyiben felel meg a környéken lakók falusias övezettel szemben támasztott elképzeléseinek?

Kérjük Alibánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy a fent írtakra szíveskedjen soron kívül választ adni, illetve a kért dokumentumokat megküldeni.

Köszönjük megértésüket, várjuk mielőbbi tájékoztatásukat az ügy vonatkozásában.

Pethőhenye, 2023. 01. 11.

Pethőhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

                                                                         Deák István György
                                                                              polgármester”

* * *

Mint azt korábban már írtuk, január 12-én, csütörtökön 18 órai kezdettel lakossági tájékoztatás lesz a toronnyal kapcsolatban az alibánfai faluházban.

Ekler Elemér
(Folytatjuk)

 

 

A testület döntött, a lakosságnak fogalma sem volt róla 1. rész (2023.01.09.)

Január 12-én tájékoztatják a lakosságot 2. rész (2023.01.10,)