Évzáró ülést tartott a megyegyűlés

2022. 12 08. 15:09

Január elsejétől már Zala vármegye

Az idei utolsó közgyűlésre került sor. Balról Ruzsics Ferenc, Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

A Zala Megyei Közgyűlés 2022. december 8-án, csütörtökön közmeghallgatást és ülést tartott. A közmeghallgatás keretében érdeklődő állampolgár nem jelent meg.

A testület ezután az európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről kapott tájékoztatást. A napirend során szó volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a TOP Plusz keretében megvalósuló Zala Kétkeréken projektek előrehaladásáról és aktuális állásáról, a TOP Plusz támogatásból elindult foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés célkitűzéseiről, továbbá az Interreg Szlovénia-Magyarország, Magyarország-Horvátország és Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési programokban megvalósított capCROSSplan, Riverside és Women Puls projektek tevékenységeiben való részvételről. A tájékoztató kitért a Bethlen Gábor Alapból 2020-2021-2022 években elnyert, Kovászna Megye Tanácsával, Hargita Megye Tanácsával, valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával közösen benyújtott összesen 4 pályázat ismertetésére is. A tájékoztatót a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinatív tevékenységeinek és programjainak megvalósítására elnyert támogatásról szóló beszámoló zárta.

Pálinkás Róbert tanácsnok az európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről szóló írásbeli beszámolóhoz fűzött kiegészítést.
Fotók: Zalatáj

Második napirendi pontként a megyegyűlés módosította 2022. évi költségvetését, amelyet pályázati többlettámogatás, valamint pályázatból származó bevétel átvezetése indokolt. Ezen módosítással a Zala Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevétel-kiadási főösszege 1.605.780 e Ft-ra módosult.

A harmadik előterjesztés az Alaptörvény 2023. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése, a megye elnevezés vármegyére történő módosításának a Zala Megyei Közgyűlés által korábban alkotott rendeleteken való átvezetésére irányult. A rendeletmódosításokon kívül szükségessé vált többek között a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, és az értéktár bizottság elnevezésének megváltoztatása is.

Ezt követően a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására, majd a közgyűlés jövő évi munkatervének elfogadására került sor.

Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke karácsonyi üdvözlettel és újévi köszöntéssel zárta be az ülést. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)