Közmeghallgatás és testületi ülés Lentiben

2022. 12 02. 08:37

A fotón balra Drávecz Gyula alpolgármester, jobbra dr. Csizmazia Bernadett jegyző, középen Horváth László.

Közmeghallgatást és soros ülést is tartott Lenti Város Képviselő-testülete. A hagyományoknak megfelelően a közmeghallgatáson Horváth László polgármester a város költségvetési helyzetét részletezte.

Az önkormányzat bevételi teljesítési adatai az adóbevételek, a kommunális adó, és iparűzési adó tekintetében kedvezőnek mondható, a terveknek megfelelően 90%  fölötti teljesítést mutatnak. A kiadási oldal meghaladja a 2 milliárd forintot, a beruházási összegek pedig az 540 millió forintot is elérik. Ezek közül a legnagyobb tétel a belterületi csapadékvíz elvezetésére vonatkozó program, amely összege meghaladja a 100 millió forintot. A felújítási összegek több mint 184 millió forintot tesznek ki, ebből a legnagyobb, a Zala Két Keréken projekt, kerékpárút felújításokat tartalmazó összege, amely 70 millió forint.  Lenti város adósságszolgálata 308 millió forint, melynek törlesztése az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történik. Folyószámlahitelre az idén nem volt szüksége az önkormányzatnak.

Kiemelést kaptak a folyamatban lévő pályázatok, amelyből 18 pályázat él költségkeretükben mintegy 5 milliárd forint értékben, de legalább ennyit tesznek ki azok a projektek, amelyeknek nem a város volt a gazdája, például a kézilabda munkacsarnok felépítése, vagy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola teljes felújítása.

Végül Horváth László polgármester kiemelte, a város az idén is megőrizte működőképességét, amely a Covid-vészhelyzet, majd az év elején kirobbant háborús helyzet tükrében nagyon jó eredménynek tekinthető.

A délután az önkormányzat soros ülésével folytatódott, amelyen 23 napirendi pontot tárgyalt meg a testület. Többek között módosította a szociális gondoskodásról szóló önkormányzati rendeletét, amely tartalmazza a Lentiben lakó családok, személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat, jelen esetben a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásokat.

Tekintettel arra, hogy a jövedelmek kis mértékben emelkedtek, és ezáltal a jogosultsági feltételeknek már nem felelnek meg a kérelmezők, javasolt a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár emelése, valamint a támogatási összeg jövedelmi határ szerinti differenciálása annak érdekében, hogy a legrászorultabb családok, illetve személyek legyenek jogosultak magasabb összegű gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénybe vételére. Ennek értelmében a támogatási összeg mértékét jövedelmi határok szerint, a társadalombiztosítás által befogadott és a gyógyszertár által leigazolt gyógyszerköltség mértékéig, de maximum 12 000 Ft összegig határozta meg a testület.

Beszámolókat hallgatott meg a testület a Hulladékkezelő Kft. és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. háromnegyed éves munkájáról és határozatot hozott arról, hogy a Lenti külterület 076 hrsz-ú utat Sárberki tó utcának nevezze el.

dj