Összhangba hozni az elképzeléseket

2022. 12 01. 08:30

A területfejlesztés zalai irányai

Czunyiné dr. Bertalan Judit, Márkus Ferenc (balról) és dr. Pál Attila a sajtótájékoztatón.

A területfejlesztés zalai irányvonala volt a központi téma azon a rendezvényen, amit november 30-án tartottak a Megyeházán.

A meghívott megyei, városi, kamarai vezetők tanácskozása előtt tartott sajtótájékoztatón részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit az Északnyugat- magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Márkus Ferenc, a Miniszterelnökség területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkára és dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke.

Dr. Pál Attila részletes tájékoztatást adott a területfejlesztés zalai irányairól. Elmondta, hogy a megyei önkormányzatok feladatkörébe tartozik a Terület- és településfejlesztési Operatív Programban rendelkezésre álló források eredményes felhasználása. A 2014-2020-as uniós ciklusra előirányzott keretösszeg a kezdeti 23,05 milliárd forintról 34,8 milliárd forintra emelkedett Zala megye vonatkozásában. Ezen források felhasználása egészen 2023. december 31-ig tart.

A záruló TOP mellett már megkezdődött a 2021-2027-es időszak – Terület- és településfejlesztési Operatív Program Plusz, vagyis TOP Plusz – forráskeretének lekötése is. Az induló 55,952 milliárd forintos keret Magyarország Kormányának 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozata alapján 61,322 milliárd forintra növekedett. A jelenlegi uniós ciklusban a megyére juttatott források a megyei jogú városok keretösszegeit is magukba foglalják.

Az elfogadás előtt álló operatív program forrásainak hazai megelőlegezésének köszönhetően a fejlesztések nem álltak meg. A Magyar Falu Programmal párhuzamosan a megyei önkormányzati és a települési önkormányzati projektek is zajlanak. Már 2021-ben megjelentek az épületenergetikai, valamint az óvoda fejlesztést célzó felhívások. Ezekben támogató döntések születtek, sőt a források kiutalására is sor került.

Szintén lehetőség nyílt a Zala Megyei Önkormányzat Zala Kétkeréken programjának folytatásaként a további kerékpárút fejlesztéseket megvalósító projektek konzorciumvezetésével történő benyújtására 5 milliárd forint összegben, amelyek a támogató döntéseknek és a forráskihelyezésnek köszönhetően el is indulhattak.

A Zala Megyei Kormányhivatallal közösen megvalósított foglalkoztatási paktum projekt keretében megkezdett gazdaságfejlesztési együttműködés is folytatódik, a TOP Plusz keretében 3,892 milliárd forint áll rendelkezésre a foglalkoztatás különböző módokon történő támogatására.

A meghívott vezetők kötetlen beszélgetése a tanácskozás előtt.
Fotók: Zalatáj

A Magyar Közút Közhasznú NZrt. 6,6 milliárd forint összegű támogatásban részesült, amely már rendelkezésére áll a megye 4-5 számjegyű útjainak fejlesztése céljára.

A TOP Plusz belterületi útfejlesztést, további épületenergetikai fejlesztéseket, orvosi rendelő felújítást lehetővé tevő pályázataiban még az idei évben döntés várható, ahogyan az előző ciklus 1 milliárd forintos nagyságrendű foglalkoztatási paktumának megvalósítását tovább támogató, 2023. december 31-ig felhasználható 500 millió forint többletforrás iránti igény elbírálása tekintetében is. A fentiek alapján tehát kijelenthető, hogy a Covid világjárvány és a jelenlegi háborús veszélyhelyzet által nehezített időszakban is folyamatos volt a 2014-2020-as projektek megvalósítása, és a 2021-2027-es fejlesztések előkészítése, amelyek közül számos beruházás el is indulhatott.

2023 januárban újra megnyílik az orvosi rendelők szabad keretösszegére és a bölcsődefejlesztésre benyújtható támogatási kérelmek felhívása, majd a jövő év elején az operatív program Európai Bizottság általi elfogadását követően további TOP Plusz felhívások is megjelenhetnek.

Ahogyan a kormány, úgy Zala megye is azt vallja, hogy a fejlesztések nem állhatnak meg, mert ezen beruházások is alapjai a munkahelyek megtartásának, újak létrehozásának, így a magyar családok anyagi biztonságának.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országos körútjának kapcsán a zalaegerszegi sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a konzultáció célja összhangba hozni az elképzeléseket úgy, hogy ezáltal az erősségeink még jobban megerősödjenek, a gyengeségeink pedig erővé kovácsolódjanak. Ehhez a gazdaság, az oktatás, a tudomány és a közigazgatás területén dolgozókat és az ő véleményeiket próbálják összefogni. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat, Zalatáj)