„Az örökséget gyarapítva kell tovább vinnünk”

2022. 10 17. 10:44

A díjazottak, s a vezetők (balról), ülő sor: Bella Attila, dr. Horváth Ágnes, dr. Tüske Róbertné, Kereséné Fülöp Katalin, Illés Fanni, Holczerné Megyes Gabriella Erzsébet, Kotnyek Gáborné, Csúvár Csaba, ifj. Horváth Károly, hátsó sor: Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár, dr. Navracsics Tibor, dr. Pál Attila, dr. Sitfter Rózsa főispán, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
Fotó: Pezetta Umberto/Zalai Hírlap

  1. október 15-én, szombaton tartotta ünnepi közgyűlését Zala Megye Közgyűlése.

Dr. Pál Attila elnök köszöntő beszéde elején az ezer évvel ezelőtti viszonyokkal vont párhuzamot: „Mikor őseink letelepedtek a Kárpát-medencében és létrehozták a »gyepűket« a haza védelmére, valószínűleg nem gondolták, hogy ezer esztendő múlva is határaink, nemzeti értékeink és érdekeink védelme a mindennapi életünk része lesz. Ahogy ők »portyáztak«, úgy portyáztak hazánk vezetői is, hogy az ország működőképességét biztosító oltásokat, nyersanyagokat beszerezzék. Láthatjuk, hogy a folyamatos nemzetközi fenyegetések és zsarolások ellenére is sikerült megőrizni Magyarország stabilitását, bár az európai unió öngyilkos gazdaságpolitikájának hatását nem fogjuk tudni teljesen kivédeni, elkerülni. Márpedig »Erőtlen nemzet, szabad nemzet nem maradhat soha,« ahogy Lőw Lipót a szabadságharcunk tábori rabbija megfogalmazta. Kár, hogy ezt nem értik a tőlünk nyugatra lévő nagyhatalmak.”

A megyegyűlés elnöke emlékeztetett:Amikor 2015-ben ugyanebben a körben találkoztunk, akkor úgy gondoltuk, hogy a fejlődésünk titka a tehetségben, szorgalomban és a teljesítményben rejlik. Aztán a vírus megértette, hogy nélkülözhetetlen az összefogás, a hit és a bizalom! Napjaink háborúja pedig megtanította, hogy mindez békében és szabadságban ér a legtöbbet! Ilyenkor tudjuk meg értékelni azt, amit amúgy természetesnek tartunk, egyben esélyt kapunk arra, hogy megtapasztaljuk, mi az, ami igazán értékes. Az elődeink által ránk hagyott örökséget még ily zivataros időszakokban is gazdagítva, gyarapítva kell tovább vinnünk.”

A szónok szűkebb pátriánk helyzetét érintve elmondta: „Azon dolgozunk, hogy megyénket rajta tartsuk az ország, sőt Európa gazdasági térképén, hogy vállalható, fenntartható fejlesztésekkel segítsük, támogassuk településeinket, megőrizzük a munkahelyeket avagy újakat hozzunk létre. Nem csak a nagy milliárdos beruházásokra kell gondolnunk, hiszen egy-egy kisebb építkezés is meghatározó egy közösség számára. A politikusok, a kis- és középvállalkozók, a befektetők összehangolt munkája valós eredményeket hozott: a falubuszoktól a harcijárművekig, a kerékpárutaktól az autóutakig, a Magyar Falu Programtól a kutatási központokig, beleértve a Science Parkokat is.”

A megyegyűlés elnöke szólt Zala nemzetközi kapcsolatairól is: „Földrajzi elhelyezkedésünk előnyeit kihasználva nem feledkeztünk el a nemzetközi kapcsolatainkról sem, amelyekben szlovéniai, horvátországi vagy éppen ausztriai partnereinkkel dolgozunk együtt az új uniós ciklus megalapozásában, a lehetséges források minél hatékonyabb felhasználásában. Kiemelten figyelve a magyar-magyar kapcsolatokat Lendvától Sepsiszentgyörgyig. Legyen szó, akár Zala György életművének és emlékművének megőrzéséről, vagy turisztikai együttműködések kialakításáról, kézműves örökségünk továbbadásáról. Az eltelt esztendők egyértelműen bebizonyították, hogy a magyar kormány, a megye, a vállalkozók, a zalai emberek összefogása és munkája példaértékű, követendő és eredményes. Mindenkinek tisztelettel köszönöm!”

Dr. Pál Attila végül köszönetet mondott az idei kitüntetetteknek: „A válságokkal teli időszakokban különösen felértékelődnek a pozitív tettek, melyek erőt és kitartást adnak. Az olyan életutak és teljesítmények, melyek összefogják a közösséget. Ehhez kitűnő példát adnak azon ünnepeltek, akik most itt vannak körünkben, akiknek elismerésére összegyűltünk. Vannak Önök között, akik jó szóval, akik írott szóval, önkéntesen vagy hivatástudattal, van, aki csendben, más hangos kiáltással, de mindannyian a közös értékeinkért dolgoznak…

Illés Fanni, Zala megye díszpolgára dr. Navracsics Tiborral és dr. Pál Attilával.

Vannak persze, akik azt gondolják, hogy ezek a sikerek csak »dekorációk« a mindennapi életünkhöz, de elfelejtik azt, hogy az ide vezető út és a példa, hány embert mozgat meg, hány ember számára ad biztatást, kitartást és hitet a saját életéhez. A díszpolgárunkhoz és kitüntetettjeinkhez hasonló polgárok azok, aki mintegy kötőanyagként fogják össze megyénk közösségét, sikereik átszövik és egyre nagyobbá, eredményesebbé teszik azt, amit úgy hívunk: Zala megye. Köszönöm mindannyiuknak, hogy tehetségüket megyénk javára, hírnevének öregbítésére fordították. Isten áldja Önöket, Isten áldja Zalát!

Az idei ünnepi közgyűlésen dr. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós forrásokért felelős tárca nélküli miniszter is köszöntötte a résztvevőkön keresztül a zalai polgárokat. Kiemelte, hogy Zala élen járt a királyi, majd később a nemesi vármegyék kialakításában. Noha több évtizeddel ezelőtt jelentősen megváltoztatták történelmi megyehatárát, a Zalához való kötődés ma is erős az egykor a megyéhez tartozó településeken. A mai Zala megye fejlődése pedig példamutató, különösen figyelemre méltó a megyeszékhely, Zalaegerszeg dinamizmusa.

A miniszter beszéde után került sor a díjak átadására, amiket dr. Navracsics Tibor és dr. Pál Attila adott át az arra érdemeseknek.

Elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került átadásra. Az idei évben a címet Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó kapta kimagasló sportolói pályafutása elismeréseként. Illés Fanni Keszthelyen született és Reziben nőtt fel. Tizenkét éves korában kezdett el érdeklődni a paraúszás iránt. A tanulmányait a zalaegerszegi Mindszenty Gimnáziumban végezte és a Zalaegerszegi Úszó Klubban érte el első sportsikereit. A gimnázium befejezése után a fővárosba költözött, ahol egyetemi tanulmányai mellett a Vasasban folytatta sportolói pályafutását, amelyet a 2021-ben szerzett tokiói paralimpiai aranyérem koronázott meg. Több mint nyolcvanszoros magyar bajnok, Európa – és világbajnok Az edzések mellett gyerekeket mentorál az Arany Pillangó Alapítványon keresztül, amit 2006-ban szülei hoztak létre.

A kitüntető cím átadását a díjak átvétele követte.

A közgyűlés Zala Megye Egészségügyéért Díjat – lelkiismeretes, elhivatott és színvonalas szakmai munkája elismeréseként – Dr. Horváth Ágnes nagykanizsai háziorvos kapta.

A közgyűlés Zala Megye Sportjáért Díjat adományozott – kimagasló, eredményes és közösségépítő tevékenységük elismeréséül – a Zalaegerszegi Atlétikai Clubnak. A klub nevében a díjat Bella Attila ügyvezető igazgató vette át.

Zala megye újdonsült díszpolgára a tokiói paralimpián szerzett aranyérmével.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült – az idősgondozásban hosszú évtizedeken keresztül kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként – Kereséné Fülöp Katalin vezető ápoló, aki a Kolping Gondozási Központ zalabaksai otthonában dolgozik.

A közgyűlés Zala Megye Közigazgatásáért Díjat adományozott – az önkormányzati közigazgatás területén végzett elhivatott és magas színvonalú munkájáért – dr. Tüske Róbertnének, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.

A testület Zalai Pedagógus Díjban részesítette – kiemelkedő térségi pedagógiai, intézményvezetői munkájáért, országos szintű tehetséggondozásért – Holczerné Megyes Gabriella Erzsébetet, a Borsfai Fekete István Általános Iskola intézményvezetőjét.

A közgyűlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozott – megyénk jószomszédi kapcsolatai érdekében kifejtett kiemelkedő, eredményes munkájáért, a magyar-horvát kapcsolatok ápolásáért – Kotnyek Gáborné asszonynak.

A közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjban részesítette – a kimagasló, folyamatos innovatív teljesítményük és közösségépítő munkájuk elismeréseként – a Lissé Édességgyártó Kft.-t. A díjat a társaság képviseletében Csúvár Csaba ügyvezető igazgató vette át.

A közgyűlés Zala György Díjat adományozott – a magyar és benne a zalai népzenei kultúra ápolása és életben tartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként – ifj. Horváth Károlynak.

Az elismerésben részesült személyek és szervezetek nevében Zala Megye Díszpolgára, Illés Fanni osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.

Az ünnepségen Šetar Lucija énekes, saját gitárkíséretével és a ReFolk népzene együttes közreműködött.