A gyásznap is a dicsőséges múltra emlékeztet

2022. 10 06. 07:58

Az Aradon kivégzett 13 vértanú.

1849. október 6.-án bő aratása volt Aradon a halál angyalának. A várbörtön komor udvarán német vezényszavak visszhangzottak, pattogtak, mint gellert kapott puskagolyók a kövezeten, s érkeztek sorbana halálra ítéltek: Aulich Lajos, Damjanich János, Knézich Károly, Lahner György, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltemberg Ernő, Török Ignác, gróf Vécsey Károly, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Schweidel József, a magyar szabadságharc hős tábornokai.

A cári seregeknek Ausztria oldalán történt hadbalépésével a magyar honvédség sorsa megpecsételődött. A többszörös túlerővel szemben értelmetlenné vált a kivérzett csapatok ellenállása, Bem ugyan tett még egy kétségbeesett kísérletet és Temesvárnál megütközött Haynauval, vereséget szenvedett, s innen már nagyon rövid volt az út a világosi fegyverletételig és az aradi siralomházig.

A forradalom és szabadságharc bukása után a megtorlás esztendei következtek. Haynau mindenáron példát akart statuálni és ehhez Bécsből, a vérszomjas Felix Schwarzenberg hercegtől, akkori osztrák miniszterelnöktől minden segítséget megkapott. A császári hadak magyarországi főparancsnoka, aki korábban az olaszországi forradalom vérbefojtásával (bresciai hiéna) „tüntette” ki magát, a feljegyzések szerint önfejét ajánlotta garanciául, hogy Magyarországon száz évig nem lesz forradalom, mert még az írmagját is kiirtja a gaznak.

Gróf Batthyány Lajos kivégzése.

Aradi tizenhármak. A kivégzett tábornokok a bukott szabadságharcot követő megtorlás legismertebb szereplői. Még gróf Batthyány Lajosról, az ország első miniszterelnökéről is kevesebb szó esik, pedig Batthyány a mártíromság árán sem adta fel elveit, s ugyanazon a napon, amikor a főtiszteket, a pesti Újépületben őt is kivégezték.

Az emlékére emelt mauzóleumban örökmécses ég, amelynek kicsiny tűzlángja 173 év múltán is emlékezetünkbe idézi a forradalom és szabadságharc szent hevületét, és gróf Batthyány Lajos emberi nagyságát. Arad városa (a történelmi Magyarország határainak ismételt erőszakos átrajzolása következtében) az ország mostani gyepüin kívülre esik. A vértanúságot szenvedett tizenhármakról méltó módon való megemlékezés a Ceausescu-éra letűnte utáni demokratizálódó Romániában sem igazán lehetséges. Az országaink közötti hivatalos kapcsolatok normalizálódása ellenére az igazi román-magyar megbékélés még várat magára.

Az aradi emlékhelyen felkiáltójelként ágaskodó obeliszk emlékeztet a gyászba borultan is dicsőséges múltra, de egyben üzen is a jövőnek: Az önkény időről-időre felülkerekedhet, de a népek szabadságvágyát nem lehet bitókkal, sortüzekkel kioltani.

F.L.