A „Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” projektnyitója

2022. 09 29. 14:26

Dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztián államtitkár is tartott előadást.

Szeptember 29-én, csütörtökön délelőtt a Megyeháza Zrínyi Miklós termében tartott sajtótájékoztatót Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Dávidné Gergál Rozália, a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője az induló TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázatról, amely az előző uniós ciklus TOP foglakoztatási projektjének folytatása. A sajtótájékoztatót követő projektnyitó rendezvényen Pácsonyi Imre köszöntője után Vigh László, miniszteri biztos, országgyűlési képviselő nyitotta meg az eseményt.

Ezt követően dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztián, a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára tartott előadást Zala megye munkaerőpiacának helyzete és fejlesztési irányai címmel.

Kutnyánszky Zsolt a zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekre elnyert, 3,9 milliárd forint keretösszegű projekt nyitórendezvényén beszélt arról, hogy a feldolgozóipari kkv-kat segítő program két elemből áll majd.

Az első elem a 2021. és a 2022. negyedik negyedéve közötti áram- és gázszámlák növekményének felét finanszírozza, a másik része pedig energiahatékonysági beruházásokat támogat. Az első komponens kerete 75 milliárd forint, egy-egy kkv 500 ezer euró értékig nyújthat be pályázatot – ismertette az államtitkár.

Jelezte, hogy nagyvállalatok számára ugyancsak terveznek hasonló programot, illetve arra is készülnek, hogy ha csökken a foglalkoztatottság, akkor újabb munkahelymentő akcióterv indul. Mindezek részletei azonban még kidolgozás alatt állnak.

Kutnyánszky Zsolt úgy fogalmazott: rendkívüli időket élünk, a szomszédban dúló háború, a magas infláció és az elhibázott uniós szankciók miatt Magyarország annak ellenére kihívás előtt áll, hogy a fundamentumai stabilak. A kőolaj és a földgáz ára „rakétaszerűen” emelkedett. A kormány azon dolgozik, hogy tompítsa a külső hatásokat, illetve meg tudja tartani az eddig elért eredményeket.

Dávidné Gergál Rozália és Pácsonyi Imre tartotta a sajtótájékoztatót.

Kifejtette: 2015-höz képest 124 százalékkal nőtt Magyarország ipari termelése, miközben az Európai Unió átlaga 130 százalék.

Magyarországon 2010-ben 60 százalék volt a 20 és 64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátája, ami mára 79,8 százalék, magasabb mint a 74 százalékos uniós átlag. A munkanélküliség a második negyedévben 3,2 százalékra mérséklődött, míg az uniós átlag 6 százalék volt. A magyar foglalkoztatási adatok alapján 2010 óta több mint egymillió ember jutott munkához, az állásban lévők száma elérte a 4,7 milliót – részletezte.

Az államtitkár a zalai adatok között említette, hogy 2010-ben 58,1 százalék volt a foglalkoztatottak aránya – az országos 57 százalékkal szemben -, az idei második negyedévben pedig 73,4 százalék az országos 74,3 százalékhoz képest. Nyáron kisebb megtorpanást jelentett az adatok folyamatos javulásában, hogy Nagykanizsán bezárt egy nagy gyár.

Arról is beszélt, hogy a zalai munkanélküliségi adatok nagyjából mindig az országos átlag alatt voltak, 2010-ben 11,6 százalék, az idei második negyedévben pedig 3,1 százalék, egy tized százalékkal alatta az országos adatnak. Országos szinten mindössze 74 ezren dolgoznak közfoglalkoztatottként, Zalában 1600-an.

A megyében élők átlagkeresete mindig alacsonyabb volt az elsősorban a kiugró budapesti adatok miatt magasabb országos átlaghoz viszonyítva. A magyarországi 505 ezer forintos bruttó átlagkeresethez képest a zalaiak átlagosan 405 ezer forint jövedelemhez jutnak, ez az adat pedig a 14. helyet jelenti a megyék között.

Vigh László nyitotta meg az eseményt.

Kutnyászky Zsolt kitért arra is, hogy a kormányzat több munkaerőpiacot segítő intézkedést hozott, köztük van a nyári diákmunkaprogram, amelyben idén több mint 26 ezer fiatalt foglalkoztattak, ebből 576-ot Zalában, 81,4 millió forintos támogatással. Zalaegerszegen 180 férőhelyes munkásszálló kialakításához 360 milliós támogatást biztosítottak, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépéshez pedig 518 zalai munkavállaló 85,2 millió forint hozzájárulást kapott.

EU-s forrásból zajlik a felnőttképzésekre és belső képzésekre kiírt program, amelynek 15 milliárdos, még elérhető keretéből Zalában 344 munkavállaló képzéséhez 48 milliós támogatást nyertek. A megyében az ukrán állampolgárok munkavállalását segítő intézkedéscsomagból 833 dolgozó után 352 millió forintot kaptak a nyertes vállalkozások – sorolta az államtitkár.

Végül arról is beszámolt, hogy a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekre országosan 73 milliárd forint forrás biztosítanak, ebből Zalában 3,9 milliárdból valósul meg a hatéves program. Ennek a megyében négy célcsoportja van, így az 50 év felettiek, a rossz közlekedésű településeken élők, vagy az inaktívak és az ingázást vállaló, magasan képzett álláskeresők számára nyílik támogatási lehetőség.

A továbbiakban Pácsonyi Imre a projektet, Dávidné Gergál Rozália pedig a Zala Megyei Kormányhivatal paktum megvalósításában betöltött szerepét mutatta be. A közgyűlés alelnöke visszautalt az előző projekt eredményeire és kihangsúlyozta az együttműködések további erősítésének jelentőségét. A kormányhivatal főosztályvezetője a foglalkoztatás támogatásának a vidék megtartóképessége szempontjából tekintett hangsúlyosságát emelte ki. A Zala megyei foglalkoztatási-gazdaság- fejlesztési stratégiáról Kovács Károly paktummenedzser tartott prezentációt. A program további részében a foglalkoztatási fórum tagjainak ülésére és a stratégiát érintő döntéshozatalára került sor.

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével benyújtott pályázat a 2022. március 4-én kelt támogatói döntés alapján 3,892 milliárd forint 100% intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, az egész megyére kiterjedően, a már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (paktumok) eredményeinek integrálásával a zalai partnerség kialakított stratégiája mentén megvalósítsa, és koordinálja a megye gazdasági- és foglalkoztatási célú fejlesztéseit. A létrejött együttműködések fenntartása és megerősítése, összességében pedig a munkaerőpiacot befolyásoló szereplők kialakított partneri viszonyának eredményeként kiemelt cél Zala megye foglalkoztatási szintjének növelése.

Élénk érdeklődés kísérte a projektnyitót.
Fotók: Zalatáj

A program munkaerőpiaci tevékenységeibe kizárólag a 30 év feletti célcsoportok támogatására kerülhet sor, így 4 közvetlen célcsoport került kijelölésre:

-50 év feletti, nem alacsony iskolai végzettségű személyek;

-rossz közlekedésű településen élők;

-inaktív személyek;

-ingázást vállaló magasabban képzett személyek.

A projekt területi hatálya Zala megye teljes egészére kiterjed, beleértve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok területét is.

A 3,892 milliárd forint európai uniós támogatásban részesülő projekt segítségével tervezetten 2261 fő munkanélküli, 300 fő inaktív kerül bevonásra, a program végeztével foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma várhatóan 1584 fő lesz.

A 6 év alatt megvalósuló projektben lehetőség nyílik a munkaerő-piaci tevékenységeken túl a szociális gazdaság fejlesztésének, helyi termék és szolgáltatásfejlesztésének, befektetésösztönzés, ágazati gazdaságfejlesztésének és a projekt megvalósításához szükséges szakmai és módszertani fejlesztésének támogatására is.

A 2028. március 31-én záruló projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, a konzorcium további tagjai: Zala Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat, MTI, Zalatáj)