Tájékoztató a megyei kórház működéséről

2022. 09 16. 08:13

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke előtt tette le az esküt Nagy Ferenc.

A Zala Megyei Közgyűlés 2022. szeptember 15-én tartotta soron következő – negyedik – ülését.

Első napirendi pontként a Zala Megyei Közgyűlés új nem képviselő tagként Nagy Ferencet, Türje község polgármesterét megválasztotta Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának, betöltve az elhunyt Targuba Árpád helyét.

A napirendi pontok tárgyalása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház működéséről és fejlesztési terveiről szóló tájékoztatóval folytatódott. Az intézmény igazgatója, Dr. med. habil Gasztonyi Beáta bemutatta a kórház 2021-ben megújult menedzsmentjét, majd részletesen beszámolt az elvégzett intézményi állapotfelmérés területeiről és azok megállapításairól. Szót ejtett a bekövetkezett szervezeti változásokról is, mind országos, mind helyi viszonylatban.

Az intézményvezető elmondta, hogy a COVID járvány elleni védekezés az elmúlt időszakban is jelentős feladatot rótt az intézményre. Kitért arra is, hogy a dolgozói létszám az orvosi, a szakdolgozói és a háttérterületen is növekedni tudott, a 2021. március 1-től érvényes egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést a ZMSZRK dolgozóinak 99%-a, a keszthelyi és a hévízi intézmények munkavállalóinak 98%-a írta alá.

Előrelépésről számolt be az orvosi hiányszakmák tekintetében is, valamint kiemelte a folyamatosan emelkedő rezidensszámot. Rendkívüli szakmai kihívásnak nevezte a járvány kezelése mellett a traumatológiai osztály újjászervezését. A Pécsi Tudományegyetem és a Zala Megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai ellátási területen külső tanszéket hoz létre.

Kibővült az oktatókórházi tevékenység, új műtéti eljárások kerültek bevezetésre. A centrum kórház pozitív mérleggel zárt és a társintézmények tartozásállománya is jelentősen csökkent. Számos felújítás és beruházás történt, 2021-ben 580 millió Ft saját forrásból megvalósult fejlesztésről számolt be az intézményvezető, a családbarát szülészet 271 millió Ft, a gyermek- és a felnőtt pszichiátriai ellátás 285 millió Ft ráfordítással újult meg. A 100 férőhelyes orvos és nővérszálló 613 millió Ft-os támogatással kerülhetett felújításra. Az egynapos sebészet kialakítását 496 millió Ft-os támogatás tette lehetővé. Mindezek mellett jelentős eszközfejlesztésre is lehetőség nyílt.

Az igazgató a megvalósítás alatt álló pályázatok között említette a rendelőintézet felújítását, a kardiológiai és onkológiai eszközpark 800 millió Ft-os fejlesztését, a Hemodinamikai és DSA készülék 600 millió Ft-ból lehetővé váló cseréjét. A további fejlesztési tervek között a központi műtőblokk átépítését, valamint a robotsebészetet jelölte meg az új belgyógyászati tömb létrehozása mellett. A keszthelyi kórházban a családbarát szülészet kialakítása, a koraszülött intenzív részleg fejlesztése zajlik, továbbá min a keszthelyi, mind a hévízi kórházban a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére nyílt lehetőség pályázati forrásból. A részletes beszámolót követően a közgyűlés elfogadta a tájékoztatót.

Dr. Gasztonyi Beáta adott átfogó, részletes tájékoztatást a kórház helyzetéről.
Fotók: Zalatáj

Harmadik napirendi pontként a testület megtárgyalta és elfogadta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége működéséről szóló tájékoztatót. Kiemelt figyelmet kapott az állami fenntartásban lévő megyei szakosított szociális ellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás helyzete. Zimborás Béla igazgató elmondta, hogy a kirendeltséghez tartozó szolgáltatási struktúra az elmúlt esztendőben az egyházi átadások, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat megalakulása, valamint az intézményi férőhelykiváltási program megvalósítása következtében jelentős mértékben átalakult. A szolgáltatási portfólió célcsoportonkénti megoszlását elemezve megállapítható, hogy a szakellátás területén a rendelkezésre álló kapacitások 82%-a a szociális ellátásban, míg 18%-a a gyermekvédelmi szakellátásban található. A szociális ellátórendszerben meglévő kapacitások egyenlő arányban oszlanak meg az idősek, a fogyatékos személyek, valamint a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek ellátása között.

Az előterjesztés második felében szó esett az intézményi férőhely kiváltás pályázatról is, amelynek keretében az elmúlt esztendőkben megkezdődött az 50 férőhelyesnél nagyobb fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybetegek számára ápolást-gondozást nyújtó intézmények kiváltása lakókörnyezetbe integrált lakhatási formák létrehozásával és hozzá kapcsolódó szolgáltatási rendszer kialakításával. Természetesen ezen beszámoló is kitért a COVID járvány kapcsán megtett szükséges intézkedésekre, majd a megyei intézményrendszerrel kapcsolatos fejlesztési tervekre, amely az infrastruktúra mellett az intézményi, képzési és szakmai együttműködések elmélyítésére helyezi a fókuszt.

A fentieket követően a közgyűlés módosította 2022. évi költségvetését, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Hatodik napirendi pontként döntött a közgyűlés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megszüntetésének kezdeményezéséről arra tekintettel, hogy annak vállalt és korábban ellátott feladatait immár egyéb, állami feladatellátás keretében működő szervezetek végzik.

Végül elfogadta a testület lejárt határidejű határozatairól szóló jelentést, illetve egy esetben döntött a határidő meghosszabbításáról. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)