Munkájukra nagy szükség van

2022. 07 08. 08:28

Vizsgát tettek az idei falu- és tanyagondnoki képzés résztvevői

A sikeres vizsgát tett hallgatók a vizsgabizottság tagjaival és a közgyűlés elnökével.

Zala megyében második alkalommal szervezte meg és bonyolította le a megyei önkormányzat a falu-és tanyagondnoki alapképzést. A hallgatók 2022. július 7-én tettek eleget a szóbeli vizsga követelményeinek.

A vizsgát megelőzően, májusban a résztvevőknek egy négy héten át tartó képzésen kellett részt venniük, amelynek keretében elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek munkakörük magas színvonalon történő ellátásához. A különböző tématerületek szakmai felelőseinek vezetői, szakemberei tartottak előadást számukra, valamint a megye négy településén nyerhettek betekintést a településvezető és a falugondnok tolmácsolásában a különböző helyi feladatokba, azok ellátásának módjába. Részt vettek egy a kommunikációs képességeik, készségeik fejlesztésére, a munkavégzés során felmerülő szituációk pozitív és segítő megoldására, valamint az együttérzésből is fakadó kiégés megelőzésére irányuló kommunikációs tréningen, valamint gépjárművezetés-technikai tréningen is.

Az elméleti és gyakorlati képzés utolsó napján valamennyi hallgató leadta a szóbeli vizsgán való részvétel feltételéül szabott írásbeli dolgozatát.

Az oktatási programban foglaltak alapján felálló háromtagú vizsgabizottság – amelynek tagjai a Belügyminisztérium főosztályvezetője dr. Andráczi-Tóth Veronika, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet képzési referense, Bartus István, valamint a Zala Megyei Önkormányzat alelnöke Pácsonyi Imre – már előzetesen értékelte a dolgozatokat. A szóbeli vizsgán annak ismertetését követően két, az írásos munkához kapcsolódó kérdésre kellett válaszolniuk a hallgatóknak.

Dr. Pál Attila köszöntötte a sikeres vizsgát tett zalai falu- és tanyagondnokokat.
Fotók: Zalatáj

Az értékelések átlagából számított érdemjegynek megfelelő minősítést tartalmazó tanúsítványokat az eredményes vizsgát követően a képző intézmény vezetője, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke adta át. Beszédében kifejezte elismerését a 27 fő lelkiismeretes felkészüléséért, és sok sikert kívánt a falugondnoki munkához, kihangsúlyozva annak felelősségét, fizikai és a feladat szociális jellegéből fakadó lelki nehézségeit. Gratulációját követően a vizsgabizottság elnöke, dr. Andráczi-Tóth Veronika értékelte a vizsgázók teljesítményét és foglalta össze a vizsga tapasztalatait, majd a képzés vezetője, Pácsonyi Imre alelnök osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)