Tájékoztató a megye közbiztonságáról

2022. 04 22. 09:12

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Dr. Vereckei Csaba Iván részletes tájékoztatást adott Zala megye közbiztonsági helyzetéről.

Idei második ülését 2022. április 21-én, csütörtökön tartotta a Zala Megyei Közgyűlés.

A testület a meghívóban szereplő napirendi pontokról és azok tárgyalási sorrendjéről tartott szavazást követően elfogadta az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Második napirendi pontként dr. Vereckei Csaba Iván megyei rendőrfőkapitány tartott beszámolót Zala megye közbiztonságának helyzetéről, az ennek érdekében tett intézkedésekről, feladatokról. A tájékoztatásból kiderült: megyénkben az előző évektől eltérően emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma viszont csökkenést mutat, amely a városi kapitányságok adataiban is megjelenik. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén csökkent Zala megyében, azonban az on-line térben elkövetett bűncselekmények, elsősorban csalások száma tovább nőtt. Zala megye rendőri szerveinek nyomozáseredményességi mutatója 2021-hez képest növekedett, 82,8 %-os. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi főbb célkitűzései között szerepel a megye baleseti statisztikájának javítása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása és lehetőség szerint további javítása, az illegális migráció elleni hatékony fellépés és a társadalmat foglalkoztató, szélesebb sértetti kört érintő ügyekben eredményes megelőző tevékenység kifejtése.

A rendőrségi beszámolót követően a testület a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról döntött, majd a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési jelentését tárgyalta meg és fogadta el.

A pénzügyi témájú előterjesztések között a közgyűlés elfogadta 2021. évi zárszámadását, majd módosította 2022. évi költségvetését. A mostani módosítással a költségvetés bevétel-kiadási főösszege 1.394.554 e Ft-ra módosult, ami a 2021. évi maradvány átvezetését is magában foglalja.

A soron következő szavazással a közgyűlés módosította Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.

A testület jóváhagyta Zala megye előzetes Integrált Területi Programjának módosítását, Zala megye TOP+ fejlesztési forrása a korábbi 55,952 milliárd forintról 61,322 milliárd forintra emelkedett. A forrás növelése többek között közút, energetikai, aktív turisztikai és köznevelési fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé megyénkben.

Döntött továbbá a közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról.

Végezetül a testület jóváhagyta a HUNG-2022, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló pályázati felhívásra benyújtott projektet, valamint három, a Zala Megyei Önkormányzat projektpartneri részvételével az Interreg Central Europe 1. pályázati felhívására benyújtott pályázatot, vállalva, hogy a pályázat nyertessége esetén biztosítja a Zala Megyei Önkormányzat feladatainak megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerő összegét. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)