Zalában 221 ezer választópolgár él

2022. 02 10. 10:52

Országgyűlési képviselőket választunk és népszavazás is lesz

Dr. Mester László részletes tájékoztatást adott a sajtó képviselőinek.

Április 3-án nem csak országgyűlési választás, hanem népszavazás is lesz Magyarországon. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót dr. Mester László, a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője, február 10-én a Megyeházán.

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását és ugyanezen napra tűzte ki az Országgyűlés által elrendelt országos népszavazást is. A két választás közös eljárásban kerül lebonyolításra.

A magyar Országgyűlés 199 képviselőből áll. A magyar választási rendszer vegyes rendszerű, két részből áll: az egyéni választókerületi rendszerből (az ország területe 106 egyéni választókerületre oszlik, mindegyikben egy jelölt szerez mandátumot), valamint a listás rendszerből (országos listák: e listákról (párt- és nemzetiségi listák) 93 képviselő szerezhet mandátumot) áll.

Zala megye 3 országgyűlési egyéni választókerületre (OEVK) tagolódik. az 1. OEVK Zalaegerszeg székhellyel, 76 települést, a 2. OEVK Keszthely székhellyel, 100 települést, a 3. OEVK Nagykanizsa székhellyel 82 települést foglal magában az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény értelmében.

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.

Április 3-án országgyűlési képviselőket választunk és négy kérdésben fejezhetjük ki véleményünket a népszavazáson.
Fotók: Zalatáj

Az országos lista tekintetében a mandátumszerzési küszöb 5%. Közös pártlista esetén ez a határ 10 %, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében 15%. A mandátumkiosztás a pártok esetében a pártlistára közvetlenül leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján, a nemzetiségi lista esetén a nemzetiségi listára közvetlenül leadott szavazatok figyelembe vételével történik.

Az Alaptörvény rögzíti az országos népszavazás érvényességét és eredményességét: az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Az országgyűlési választás érvényessége tekintetében részvételi küszöb nincsen.

Zala megyében az aktuális névjegyzéki adatok alapján mintegy 221 ezer választópolgár él. Zala megye 258 településén 428 szavazókör működik majd a választás napján. A szavazókörök kialakítása, illetve felülvizsgálata a tavalyi évben megtörtént. A szavazóköröket a választási iroda vezetője úgy állapította meg, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

Országos viszonylatban a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok száma jelenleg 7 768 166 fő. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok, tehát a levélben szavazók száma pillanatnyilag 435 509 fő. Jelenleg a választójoggal rendelkezők száma mindösszesen 8 203 675 fő.

(Folytatjuk)