Elfogadták a 2022. évi költségvetést

2022. 01 28. 07:55

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Idei első ülését tartotta a megyei közgyűlés.

A Zala Megyei Közgyűlés 2022. január 27-én, csütörtökön tartotta idei első ülését.

A testület elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

A közgyűlés módosította 2021. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege 1.007.018 e Ft-ról az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt 1.017.065 e Ft-ra módosult. Majd elfogadásra került az önkormányzat és a hivatal 2022. évi költségvetése 825.185 e Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel, amely tartalmazza a törvényi kötelezettségből fakadó tisztségviselői illetményemelést. A közgyűlés arról is határozott, hogy a 2022-2024-es költségvetési évekre nem tervezett adósságot keletkeztető ügyletet és nem kíván ilyet tervezni a 2023-2025-ös költségvetési évekre sem.

A soron következő szavazással a Zala Megyei Közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 355.780 eFt közhasznú bevétellel és ráfordítással, 0 eFt vállalkozási eredménnyel, továbbá megállapította ügyvezetőjének 2022. évre vonatkozó megbízási díját.

Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.
Fotó: Zalatáj

A testület jóváhagyta a Testvér-települési programok és együttműködések 2022. évi pályázati kiírásra benyújtott „Zala összeköt bennünket” és „Kézműves örökségünk nyomában” projekteket, valamint a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló HUNG-2022 pályázati felhívásra benyújtandó projektet. A megyei önkormányzat 2021. decemberi döntésének folytatásaként újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is határozott a Teskánd-Zalaegerszeg, valamint a Lenti-Hernyék szakaszok megvalósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elfogadásra került a Zala Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve, amelyhez kapcsolódóan a testület felhatalmazta elnökét az év közben szükségessé váló módosítások átvezetésére.

Végül a közgyűlés elfogadta a megyei főjegyző által előterjesztett, hivatali munkáról szóló részletes beszámolót. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)