Több tízezer álcázott „önkéntes” az államapparátusokban

2021. 11 19. 10:37

A magán világpénz kiterjedt infrastruktúrája (2.)

Donald Trump szerette volna megszüntetni a pénz-világbirodalom korlátlan hatalmát.
Fotó: AFP

Az előző részben reményeim szerint sikerült tisztázni, korunk globalizmusát minden korábbi korok ilyen típusú törekvéseitől az különbözeti meg, hogy korábban államok saját erőforrásaikra támaszkodva fogtak birodalmak építésébe, míg korunk – mára egyre több nemzetállammal konfliktusba került – globalizmusa nem kötődik konkrét államokhoz, hanem működtetését a világméretűre duzzadt magánpénz és a pénz mögött álló személytelenségbe burkolódzó tulajdonosok végzik a közvéleménytől gondosan elzárva, saját létüket is szenvedélyesen tagadva.

Korunk globalizmusában az egyes globalista gazdaállamoknak (korábban a brit világbirodalomnak, manapság az Egyesült Államoknak) annyi szerep jut, hogy főként államuk zászlaja alatt indulnak el globalista küldetések. Ezek a küldetések nagyobb részt nem az általuk képviselt nemzetállamok érdekeit, hanem a pénz-világbirodalom érdekeit szolgálják. Trump ennek szeretett volna véget vetni.

A módszerrel a pénzbirodalom terjeszkedésével járó minden felmerült konfliktus és probléma azonban nehézség nélkül a gazdaállam felelősségi körébe utalható, a haszon a pénzbirodalomé, a költség a gazdaállamé, miközben a pénzháttérhatalom urai rejtve maradnak. A kínzó aktualitások miatt válaszokat kell keresnünk, hogy milyen módszerekkel épült fel a gazdaállamokban – de manapság a nyugati országcsoport szinte mindegyikében – az a hatékony infrastruktúra, amely a globalista „világmegváltók” céljai elérését szolgálja.

A hírmonopóliumot szerezték meg először a globalisták. Soraikban kezdetektől a kereskedelemben és a pénzkereskedelemben érdekelt egyének játszották a fő szerepet. Kedvenc gazdasági filozófiájuk a merkantilizmus volt. Ennek fő tétele, hogy az új érték a kereskedelemben keletkezik, hiszen amikor megfordultak rakományaikkal az Újvilágból, pénzük megsokszorozódott. A hírmonopólium hatékonyságára példaként: az a hamis hír terjedt el 1815-ben, hogy Waterloo-nál Napóleon győzött. Az angol államkötvények piaca összeomlott, és a globalizmus egyik máig emblematikus családja ezen hatalmas spekulatív vagyont csinált.

Hazánk közelmúltbeli példáján maradva az első négyszázezres békemenet létszámát a „vezető” nyugati lapok vezényletre egyöntetűen nyolcvanezerre „becsülték”, néhány vérmesebb pedig egyenesen kormányellenes megmozdulásról beszélt. Nyugaton ez volt a (hamis) hír… Az ellenőrzésük alatt álló vezető hírügynökségeknek ma is nagy a befolyásoló képességük, de reményeink szerint hamarosan közelítenek a hajdani TASZSZ sorsához, ahol a hírek mindig korrekcióra szorultak. (Nem Moszkvában, hanem Jerevánban, és nem osztogatják, hanem fosztogatják a Ladákat.)

Azokban az országokban, ahol stabil szakrális államrendszerek működtek, szükség volt az óvatosságra is. A titkos társaságok ugyan eredményesen működtek, de néha mégis lebuktak (hazánkban a Martinovics-féle összeesküvés). Hazánk modern globalista (1867 után) behálózása idejére az államhatalom is elég alaposan be volt szőve a globalista hálóba. Parlamenti vitát kellett arról folytatni az I. világháború előtt, hogy ha egy képviselő tagja egy titkos páholynak, és választania kell, parlamenti vagy éppen a páholyban tett esküjéhez legyen hű, mit kell tennie. A kérdés megválaszolatlan maradt. (Bővebben Raffay Ernő könyveiben.)

Boros Imre: – Hatalmasak a globalisták gazdasági pozíciói.
Fotó: archív

Kiemelkedően fontos a globalisták lendületes térnyerése a gazdaságban. Erre az ideális idő az I. világháború után jött el. A romokban lévő Európa mindkét országcsoportja rá volt utalva a dollármagánpénz „segítségére”. Jött is a segítség, amit lehet, felvásárolt, a vesztes és a győztes országokban egyaránt. A legnagyobb „kedvezményezett” értelem szerint a vesztes Németország lett. Sorozatban kerültek ki az addig német nemzeti tőke kezén lévő élen járó cégek.

Kiemelt célpont volt az autóipar, ami érthető, hiszen a világ a közúti motorizáció útját taposta, és mindkét robbanóüzemű motort (Otto és Diesel) történetesen Németországban fejlesztették ki. Az akkor német piacvezető Opel Műveket 1928-ban vásárolta meg az éppen világelsőségre törő General Motors. Azóta is nagyon komoly a törekvés, hogy minden, a szektor nem a fősodorral menetelő gyártóját, ha lehet, eltüntessenek, de legalább meggyengítsenek. Így jár a korábban az Amerikában piacvezető Ford Művek, aminek globalistaellenes tulajdonosa közismert amerikai patrióta volt.

A legutóbbi „szabadpiaci” verseny először a japán Toyotának, legutóbb pedig a német Volkswagennek ártott nem keveset. Közismert, hogy a Volkswagen-csoportot (mintegy tíz gyártóból áll) egy családi vállalkozás (a Porsche és a Piech család) tulajdonolja a Porsche Holdingon keresztül többségi részvényesként. Nem sorolhatók tehát az arctalan részvényesek által uralt globalista cégbirodalom osztagaiba.

Külön nagy gondot fordítottak a bankszektornak az uralmuk alá vételére. Ez a mozgás a II. világháború után lett hangsúlyos, hiszen a magándollár igazán azóta hasít igazán. Több nekifutásra, de végül is eredményesen szűnt meg a nemzeti tulajdonlás a kiemelkedő jelentőségű európai pénzintézetekben. A legnagyobb német pénzintézet, a Deutsche Bank már közvetlenül a II. világháború után célpont volt. Kezdetben három bankra darabolták. Mára tulajdonosi oldalról a Deutsche (német) elnevezés nem egyéb mint a múltra történő emlékeztetés, hiszen kibogozhatatlan a tulajdonosi háttér, a bank gazdasági eredményei pedig gyalázatosak.

A globalisták arra használják – egyébként más bankokat is – hogy magas kockázatú, rendkívül bukásveszélyes üzleteket ott bonyolítsanak le. Ha az üzlet bejött, a nyereség a globalista kasszákat gazdagítja, ha esetleg a bank bukik, majd a német állam lesz kénytelen hatalmas összegekkel az adófizetők pénzéből konszolidálni. Németország esete azért is kiemelkedően fontos, mert ami Európában a közeljövőben történni fog, az nagyrészt attól függ, hogy mi történik Németországban. Angela Merkel tizenhat kormányzati éve a lejtőt elég meredekre „építette”. Utolsó erőfeszítései is arra irányultak, hogy maga után „méltó”, a terv befejezését garantáló utódokat ültessen. Kettő eddig elvérzett, de ő mégsem adta fel. Kifogyhatatlan az ötletekből.

A globalista nyomulás a tudományos és kulturális szférákban is ellenállhatatlan a mai napig. Közismert, hogy az egyetemek finanszírozásában az állami forrásokon kívül a magánpénzek is komoly szerepet játszanak. Nem csak a szalonzenekar húzza annak a nótáját, aki a nótát rendeli. Így van ez az egyetemi, akadémiai világban is. A bőkezű szponzorok pedig ott vannak helyben, és kérnek ezt-azt a pénzért.

A négyszázezres békemenet létszámát igyekezett a nyugati és a hazai sajtó lényegesen kisebbíteni. A hírmonopólium szorgalmasan dolgozik.
Fotó: MTI/MTVA

Embereiket beültetik a kuratóriumokba, egyetemi tanácsokba, javaslatokat tesznek ösztöndíjasokra, sőt ilyeneket ajánlanak is. Természetesen elsősorban a humán értelmiségi pályák jönnek számításba, hiszen ezekkel lehet a leghatékonyabb közönségbefolyást elérni. Manapság már oda is elértünk, hogy a hagyományos természettudományi és technikai pályák is az érdeklődési körükbe tartoznak. Ki gondolta volna akár húsz éve, hogy a műszaki területeken nem csupán a hatékonyság és a célszerűség az uralkodó megközelítési mód? Ma már nem így van.

Elegendő, ha a ma legégetőbb problémánkat, az éghajlatváltozást szemléljük. Néhány évtizede a hivatalos félelem még arra irányult – természetesen tudományos alapossággal –, hogy hamarosan meg fogunk fagyni, mert jön a következő jégkorszak. Mára arra váltottak a megmondók, dehogy, inkább hamarosan megsülünk mind. Egy csapásra kell az energiafelhasználás struktúráját megváltoztatni. Arccal a megújuló források felé, és kész. Mindazok a szaktudósok, akik kutatási eredményeikre hivatkozva árnyaltabb megközelítést hirdetnek, ki is írták magukat a pc-ből. A világ – ha lassan is, de észlel – már érzékeli a globalistákat, és hellyel-közzel fel is lép ellenük. Kezd nem hinni azoknak az alakulatoknak, pártoknak, akiket a globalistákkal azonosít.

Hazánkban a „legantikommunistább” SZDSZ-ről derült ki, hogy nem más, mint a globalisták helyi lerakata, fióküzlete. Ma már más pártok is próbálkoznak az álcázással, de nem nagy a siker, nagyon kilóg a ló lába. Újabb álca kell. Erre a célra találták ki az úgynevezett civil szervezeteket. A civil szervezeteket polgárok hozzák létre, és ők is látják el forrásokkal, amivel céljaikat végrehajtják. A globalista „civilek” azonban a globalista infrastruktúrák forrásaira támaszkodnak, tagságuk nem egyéb, mint civilnek álcázott, agresszív, jól megfizetett zsoldos globalista rohamosztagos.

Végül, de nem utolsósorban említendő a globalizmus totális nyomulása az Európai Unióban. Szívós munkával hovatovább birodalmi központot rendeztek be Brüsszelben, ahol a korábban konzultatív céllal felállított parlament már azt hiszi magáról, hogy törvényeket hoz, egyes főbiztosok pedig elszabadult hajóágyú módjára mozognak, hiszen nem kell félniük választóik haragjától, ugyanis a kutya sem választotta meg őket, így le sem válthatók, felelősségre sem vonhatók. Ideológiai parancsokat hajtanak végre a megállapodások helyett.

Angela Merkel tizenhat kormányzati éve a lejtőt elég meredekre építette.
Fotó: AFP/Getty Images

Bukás helyett várja őket a következő globalista hadfőállás. Hatalmasak a globalisták gazdasági pozíciói, rengeteg a legális és az illegális pénzvagyonuk, szervezett nemzetközi gazdasági infrastruktúrával és hálózattal, több tízezer álcázott „önkéntessel” rendelkeznek államapparátusokban, pártokban, cégeknél és kutatói bázisokon és persze a sajtóban. Ezt a felépítményt nevezi az amerikai nyelvhasználat mély államnak (deep state). Legalább már nevezi.

A következőkben azt fogjuk áttekinteni, miként indított és folytat kitartóan szívós támadást a nemzetállamok demokratikus alapjai (törvényhozás, kormányzás, bíráskodás) ellen a kiterjedt nemzetközi infrastruktúrával és hatalmas pénzügyi erővel rendelkező arctalan globalizmus, benne a lokális deep state-ekkel.

Boros Imre
közgazdász

A magán világpénz hatalma és korlátai (1.) (2021. 11 12.)