Nem emelkednek a díjak 2022-ben Zalaegerszegen

2021. 11 19. 11:57

Balaicz Zoltán bejelentése szerint nem emelkednek jövőre az önkormányzat alapján megállapított díjak.

A Zalaegerszegi Képviselő-testület ismét számos fontos előterjesztést tárgyalt meg november 18-án, jórészt egyhangú döntésekkel, korrekt szakmai hozzászólásokkal. A fontosabb döntésekről a Városházán tartott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester.

Elfogadták a hivatal beszámolóját a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Módosult a bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet. Zalaegerszegen más városokhoz képest a lakosság arányához viszonyítva jóval több, mintegy 800 önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás van. A kiutalásnál fontos szempont lett a fizetőképesség is, hiszen amikor a jelenlegi városvezetés 2014-ben megkezdte a munkát, az önkormányzati bérlakásokban lakók összes lakbér és rezsi tartozása a város, az önkormányzat, tehát a zalaegerszegi polgárok közösségének irányában meghaladta a 145 millió forintot. Ennyi lakbért és rezsit nem fizettek be a bent lakók, ekkora hiányt, adósságot kellett az önkormányzatnak maga előtt görgetni. Ezt következetes munkával a LÉSZ Kft. az elmúlt 7 évben a felére csökkentette, de továbbra is következetesen oda kell figyelni a bérleti szerződésekre és a feltételekre. A rendelet módosítása során a nyugdíjas otthonház esetében a beköltözőknél az adomány fogalom helyébe a lakhatási jog részleges megváltása meghatározás lépett. Emellett rögzítették, hogy eladás esetén a lakottság ténye miatt az elővásárlási jogosult részére a beköltözhető forgalmi értékből 5 százalék kedvezményt lehet biztosítani, így a lakott forgalmi érték a beköltözhető forgalmi érték 95 százaléka lett. Továbbá az önkormányzat újabb két szakember – lakás bérlőkijelölési jogát ajánlotta fel az állami fenntartású Zala Megyei Szent Rafael Kórháznak, annak érdekében, hogy további orvosokat tudjanak letelepíteni.

A képviselő-testület döntése alapján a Lakásalapból 2022-ben 100 millió forint lesz felhasználva a következő célokra:

– 60 millió forint 18 önkormányzati bérlakás teljes, vagy részleges felújítására, korszerűsítésére.

– 19 millió forint nyugdíjas otthonházi lakások felújítására.

– 10 millió forint az első lakáshoz jutók támogatására.

– 1 millió forint családok otthonteremtési támogatására.

– 9 millió forint önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélyére.

– 1 millió forint lakhatási krízisalapra.

Módosult az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet is, melybe bekerültek a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi ügyeleti ellátás leírása is, illetve több intézményi új elnevezést is át kellett vezetni az anyagon.

Megalakult Bozsok városrészben a településrészi önkormányzat. Vezetője Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő, tagjai Fodróczy Tamás és Ott Zsuzsanna lettek.

Sajnos elhunyt a Keresztury Emlékbizottság tagja, néhai Keresztury Dezső díszpolgár özvegye, Mara asszony. Helyére Nietsch Erzsébetet, a József Attila Városi Tagkönyvtár vezetőjét választották meg.

2022-ben Zalaegerszeg területén nem emelkednek a parkolási díjak és a parkolóbérleti árak. Nem emelkednek a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjai (üzletek, irodák, műhelyek, raktárak, garázsok). Nem emelkednek a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díjak, helybiztosítási díjak, helypénzek és óvadékok sem. (Forrás: Városháza)