Tovább csökkent a bűncselekmények és balesetek száma Zalában

2021. 09 17. 09:03

Vereckei Csaba kedvező adatokról számolt be.

A Zala Megyei Közgyűlés a veszélyhelyzetre irányadó jogszabályok következtében egy év elteltével tarthatott ismét rendes ülést szeptember 16-án. Dr. Pál Attila elnöki beszámolóját követően a testület személyi kérdésben hozott döntésével a Zala Megyei Közgyűlés Nemzetiségi Bizottságába az év során elhunyt Dalnoki Szilárd (Momentum) képviselő helyére lépett párttársát, Elekes István képviselőt bizottsági tagnak megválasztotta, aki az ülés elején letette képviselői esküjét.

A közgyűlés a továbbiakban meghallgatta és elfogadta Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról, valamint Egri Gyula a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének a szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

A rendőrségi beszámolóból kiderült, hogy Zala megye illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények számában az előző évekhez hasonlóan csökkenés tapasztalható. Zala megye rendőri szerveinek nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évben 79,2% volt, ami 8,3 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2020. évben Zala megyében 384 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset következett be, míg 2019. évben 434. A halálos balesetek száma 10,5%-kal, a könnyű kimenetelűek 19,9%-kal csökkentek, ugyanakkor a súlyos esetek száma 5%-kal emelkedett. Hazánk illegális migrációban betöltött szerepe nem változott, az úgynevezett „zöldhatáros” illegális migráció ismét megélénkült, a Mura folyó övezetében rendszeresen próbálnak hazánkba bejutni Horvátország irányából. A határforgalom alakulását a koronavírus-járvány jelentősen befolyásolta, a személyforgalom 63%-kal, a járműforgalom 54%-kal esett vissza 2019. évhez képest. A 2020. év legfontosabb rendészeti feladata a koronavírus-járvány miatt elrendelt védelmi intézkedések végrehajtása volt.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint a 2020-es év a korábbi évekhez képest viszonylag csendes volt. Havazás, ónos eső és áradások miatt nem volt szükség rendkívüli védekezési feladatokra, viszont a nyári időszakban tavaly is több esetben alakultak ki heves viharok, melyek megnövelték a tűzoltói beavatkozások számát. A tűzoltósági szakterületen a fő célkitűzés 2020-ban is a tűzesetek megelőzése, valamint a tüzek és káresetek szakszerű, gyors, költséghatékony felszámolása volt. Zala megye a horvát és szlovén irányú vasúti és közúti tranzitforgalom színtere, így a lakosság biztonsága érdekében az Igazgatóság fokozott figyelmet fordít a veszélyes áru szállítmányok rendszeres ellenőrzésére.

A közgyűlés a pénzügyi kihatású döntések között módosította 2021. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege 951.015 e Ft-ról az elmúlt időszakban bekövetkezett változások, bevételi többlet miatt 984.360 e Ft-ra módosult.

Ezt követően jóváhagyásra került a Zala Megyei Önkormányzat és Hargita Megye Tanácsa részvételével a Testvér-települési programok és együttműködések (2021.) pályázati kiírásra benyújtott „Új utakon – Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” projekt, végül a közgyűlés felhatalmazást adott támogatási kérelem benyújtására a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására irányuló, Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati felhívásra. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)