Az én műemlékem

2021. 09 17. 09:40

Pályázatot hirdetett a Zala Megyei Kormányhivatal

Immár nyolcadik alkalommal hirdette meg pályázatát a Zala Megyei Kormányhivatal.
Fotó: Gergály Renáta

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a Zala Megyei Kormányhivatal ismét meghirdette az épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz és fotó pályázatát iskolások számára.

Immár nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Zala Megyei Kormányhivatal azt a pályázatot, amely épített környezetünk értékes és meghatározó elemeire hívja fel a figyelmet.

A körülöttünk kialakult természeti és épített környezet nagyban befolyásolja érzelmeinket, hangulatainkat és cselekedeteinket. Fontos, hogy az élettereinket úgy formáljuk, hogy ott jól érezzük magunkat. Minden ember kötődik legalább egy olyan védett épülethez, amelyhez kapcsolódik egy kellemes élmény, egy érdekes történet, vagy egy szép emlék. Az idei évben ezek a „tér-élmény” adta kötődések, illetve ezeken keresztül a kedvenc műemlékek bemutatása lesz a pályázat tematikája.

A Zala Megyei Kormányhivatal rendkívül fontosnak tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az épített környezeti nevelés fontosságára, hiszen szükség van már fiatal korban a formák, az arányok, a minket körülvevő környezet megismerésére, a társadalmi értékrend kialakítására, ezáltal pedig az épített környezet iránt fogékony társadalom megerősítésére. A gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben befolyásolják az élettereik, mint a lakás, a tanulás és a játék terei, melyek döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra.  Az épített „környezettudatosságra” történő nevelés ugyanakkor nagy hatással van az épített környezetünk minőségének növelésére is, hiszen ezekből a fiatalokból lesznek a jövő építtetői, beruházói és tervezői. Ebből a célból indította útjára nyolc évvel ezelőtt, a mára már hagyományosnak mondható fiatalokat megszólító pályázatát a Zala Megyei Kormányhivatal.

Az elektronikus úton megküldött pályaműveket – a korábbi évekhez hasonlóan – pedagógusokból és művészekből álló szakmai zsűri értékeli, mely a legkiválóbb alkotásokat díjazásban részesíti. A legsikeresebb pályaműveket egy különleges installáción keresztül fogjuk bemutatni.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információkat Lengl Zoltán állami főépítész ad az allamifoepitesz@zala.gov.hu e-mail címen. A pályázati felhívás elérhető továbbá a Zala Megyei Kormányhivatal hivatalos honlapján is. A pályaműveket 2021. november 10-éig várjuk!

Kapcsolódó link:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirek/az-en-muemlekem

(Forrás: Zala Megyei Kormányhivatal)