Költöznek a zalaszentgróti szegregátumból

2021. 07 09. 09:24

500 ezer forint vissza nem térítendő támogatás a lakóknak

A Gyár utca 57-es számú ingatlan.

A Zalatáj korábban több alkalommal is foglalkozott a zalaszentgróti Gyár utcában található ingatlanok, úgynevezett szegregátumok sorsával (az írások mostani cikkünk alatt találhatók – a szerk.). Pályázatokon 200 millió forintot céloztak meg a rekonstrukcióra, ezzel szemben 140 millió forintot kaptak. Mivel ez nem lett volna elég a pályázatban előírt tartalmú felújításra, az önkormányzat lemondott a támogatásról. Az indokok között szerepelt, hogy a pályázatban szereplő megoldástól eltérő megvalósításra nem volt lehetőségük.

A június 24-én tartott képviselő-testületi ülésen – 5. napirendi pontként – ismét terítékre került az ügy. Az előterjesztésben megfogalmazódott, hogy „az önkormányzat a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakásállományból történő kivonásával összefüggésben önkormányzati helyi támogatást nyújthat a rászoruló bérlő részére. A támogatás célja részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás nyújtása rászoruló bérlő részére használt lakás megvásárlásához, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, lakás lakbérének megfizetéséhez és más, a lakással kapcsolatos költségeik viseléséhez. A támogatás igénybevételére kizárólag pályázat alapján van lehetőség. A részletes pályázati felhívásról a képviselő-testület dönt.”

Ennek értelmében az önkormányzat „2020. évben 1.000.000 Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános működési tartaléka, 2021. évben további 4.000.000 Ft keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.”

Az 59-es épület.

A pályázatot 2021. június hetedikéig lehetett benyújtani. Az elbírálás megtörtént, ennek eredményeként hat pályázatot nyilvánítottak sikeresnek. Hárman zalaszentgróti ingatlan megvásárlásával, felújításával, bérlésével kívánják megoldani lakhatási gondjaikat, egy-egy személy(család) pedig Zalabéren, Nagytilajban, illetve Türjén kíván letelepedni. A képviselő-testület – egyhangú döntéssel – 500-500 ezer forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást szavazott meg részükre. Az összeg lakásvásárláshoz, bővítéshez, felújításhoz, bérleti díj megfizetésére használható fel.

Az önkormányzat elképzelése szerint a megüresedő lakásokat lezárják, s amint teljesen lakatlanná válik a két ingatlan, megkezdődik a bontás.

z.t.

Szegregáció és integráció szentgróti módra (2020.07.07.)

Szegregáció, integráció és más ügyek (2020.10.13.)

„A pályázat nem megvalósítható” (2020.10.30.)